Het Veld Paradigma
Een nieuwe (oude) technologie
die de wereld kan veranderen…op een paar weken tijd

Neem deel aan een gratis infolezing over deze technologie in Antwerpen op woensdag 2 maart 20:00u of dinsdag 8 maart 15:00. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer info onderaan deze pagina.

Wat je hieronder gaat lezen kan misschien ongelooflijk klinken…te goed om waar te zijn…maar het is gebaseerd op honderden onderzoeken van de top universiteiten ter wereld, inclusief:

university-logos-EU

Al dit onderzoek samen geeft ons nu onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs dat we veel krachtiger zijn dan we zelf geloven om:

 • Onze gezondheid en ons geluk te verbeteren,
 • Ons volledig hersenpotentieel te ontwikkelen,
 • Alle oorlogen, terrorisme, misdaad en corruptie te stoppen… in slechts enkele weken,

met zo’n lage kostprijs  dat regeringen zelfs onze belastingen zouden kunnen verminderen.

Maar…Om deze technologie te begrijpen moeten we een volledig nieuw paradigma introduceren. Met dit nieuw paradigma krijgen we echter ook een volledig nieuw begrip over wie wij zijn…en dat we veel groter, en mooier, zijn dan we ooit hebben durven dromen.

Het veld paradigma kort uitgelegd

2 people at distanceAls we rondom ons kijken zien we heel veel verschillende objecten, allemaal gescheiden van elkaar. Er is een stoel, een tafel, en niets daartussen. Op de zelfde manier zien we onszelf als gescheiden van elkaar. Ik zit hier, jij zit daar, met niets daartussen.

In oude tijden hadden mensen een ander paradigma. Ze geloofden dat alles wat leeft een onderdeel is van een groter geheel en dat hun individuele bewuste geest is zoals een golf op een oceaan van een hoger universeel bewustzijn. Ze geloofden dat deze oceaan  alomtegenwoordig, alwetend en almachtig was, kwaliteiten die meestal geassocieerd worden met een goddelijk wezen, maar dat zij zagen het niet als een individueel wezen maar als een alomtegenwoordige kracht in de natuur, een veld van bewustzijn waar ze allemaal deel van uit maakten.

me-and-obamaHoe romantisch het ook mag klinken om een deel van één of andere hogere kracht te zijn, het lijkt onmogelijk, niet?  Ons bewustzijn is duidelijk gebonden aan onze lichamen en die zijn duidelijk van van elkaar gescheiden.

Ja en nee. Het hangt er allemaal vanaf hoe je het bekijkt.

compWe zien de lichaam geest relatie meestal als een computer. De hardware (hersenen) schept de software (geest). Dat voelt aan als een logische analogie. Zet de hardware af (slaap) en de software werkt niet meer, beschadig de hardware (hersenletsel) en dat zal zeker een invloed hebben op de kwaliteit van de software. En als de computer helemaal stuk is, dan is het “game over”. Vanuit dat perspectief zouden we helemaal van elkaar gescheiden moeten zijn. We hebben verschillende computers elk met onze eigen software.

radio300In de oude tijden zagen mensen de relatie tussen geest en lichaam meer als een radio. De muziek is duidelijk gekoppeld aan de hardware van de radio. Zet de radio af en de muziek speelt niet meer. Verander de hardware van de radio en dat zal zeker de kwaliteit van de muziek aantasten, en als de hardware permanent beschadigd is dan stopt de muziek.
Echter, in het geval van de radio wordt de muziek uitgedrukt door de hardware, maar ze komt niet van de hardware. De muziek zelf is een vibratie van een alomtegenwoordig  elektromagnetisch veld dat alles met elkaar verbindt (dat is waarom we een radiosignaal op één punt kunnen uitzenden en het op alle punten daaromheen kunnen ontvangen, omdat in dit veld ieder punt verbonden is met elk ander punt).

We weten ook dat dit veld tegelijkertijd kan vibreren op vele verschillende manieren, net zoals een oceaan in verschillende golven tegelijkertijd kan oprijzen.

radio-broadcaster

 • 97.1 FM: Klassiek
 • 101.7 FM: Rock
 • 103.5 FM: Pop
 • 106.4 FM: Dans

Ieder menselijk lichaam is dan net als een radio afgestemd op één specifieke frequentie, zo dat iedereen zijn eigen muziek kan spelen, zijn eigen gedachten kan hebben. Maar bij de bron van onze gedachten zijn we allemaal met alles en iedereen verbonden. Onze geest is gelokaliseerd in ons lichaam maar is tegelijkertijd een deel van iets dat veel grootser is, iets dat ons allemaal verbindt.

In de oude tijden was dit niet zomaar iets wat mensen geloofden, het was een wezenlijke ervaring.

subounscious mind

Ze hadden een manier om hun geest in een toestand te brengen waar ze volledig bewust en alert bleven maar tegelijkertijd een absolute stilte konden ervaren. Een golf die volledig stil wordt, wordt de oceaan. Ze hadden een bewuste ervaring van eenheid met alles en iedereen.

We zullen deze ervaring  transcenderen  noemen, omdat ze de grenzen van hun individuele geest transcendeerden en hem in een toestand van onbegrensdheid brachten.

Transcenderen was zoals een duik nemen in de oceaan. Ze maakten een grote plons en beroerden zo de oppervlakte van het water. De kwaliteiten van dit veld, latent in hun bewustzijn aanwezig, alomtegenwoordig, alwetend, almachtig, werden plotseling levendig.

Heart-PNG-00833De kwaliteit van alomtegenwoordigheid bijvoorbeeld, werd ervaren als liefde. Liefde is precies die ervaring waar je je verbonden voelt met anderen. Dat is waarom computers (of robots) geen liefde voelen maar mensen wel . Als mensen transcendeerden werd deze connectie versterkt totdat ze zich volledig verbonden voelden met de natuur en met alle anderen.  Als je zegt “God is alomtegenwoordig ” bedoel je eigenlijk dat alles met mekaar verbonden is, en “God is Liefde” zegt eigenlijk hetzelfde met andere woorden. Onze religies spreken over “onvoorwaardelijk liefde”, als ze het hebben over de ervaring waar je evenveel van iedereen houdt als van jezelf, omdat je iedereen als een deel van jezelf ervaart.

waterTranscenderen had echter nog een interessanter neven-effect. Wanneer mensen een diepe duik in de oceaan nemen is de plons niet beperkt tot de plaats waar ze de oppervlakte raken. Er ontstaan ook golven in de omgeving, die zich in de oceaan verspreiden. Het gevoel van verbondenheid werd niet enkel verlevendigd bij de persoon die transcendeert maar ook bij iedereen rondom hem/haar. Plotseling werden de gedachten en handelingen van de mensen in de omgeving spontaan meer positief en liefdevol. Gisteren hadden mensen niet het gevoel dat ze iets verkeerd deden als ze hun buur schade berokkenden bij iets dat ze voor zichzelf wilden, vandaag voelt dat niet meer juist aan.  Ze kunnen niet verklaren waarom ze er nu anders over denken, het gebeurde gewoon.  De technieken om te transcenderen zijn in essentie technieken om “positiviteit uit te stralen”, net zoals een lamp licht uitstraalt.

Na verloop van tijd verloren de mensen, jammer genoeg, het vermogen om te transcenderen. Ze begonnen “meditatie” te interpreteren als een vorm van geestelijke controle, gewoonlijk door een vorm van concentratie, in plaats van de natuurlijke moeiteloze techniek die het in vroeger tijden was. Door moeite te doen krijg je wel een vorm van relaxatie maar het verhindert de geest eigenlijk om te transcenderen. Elke vorm van inspanning zal de golf actief houden en een actieve golf kan zich niet met de oceaan versmelten.

Toen mensen het vermogen om te transcenderen verloren, ging ook hun visie op de wereld veranderen. Ze hadden niet langer de mogelijkheid om de diepere lagen in hun geest te ontwikkelen en begonnen meer alleen vanuit de oppervlakkige niveau’s te leven, enkel vanuit de top van de golf.

De geest werd plotseling in twee delen gesplitst, wat we in de psychologie vandaag het bewuste en het onbewuste deel van de geest noemen. 

con-sub-mindDe oceaan zat nu verborgen in de onbewuste geest, wat Carl Jung het “collectieve onderbewuste” noemde. Mensen vergaten gewoonweg hun verbinding met de natuur en met elkaar.

Daardoor veranderde hun paradigma. Ze geloofden nog wel dat er een soort hoger, alomtegenwoordig, alwetend, almachtig wezen was, dat alles in het universum controleerde, maar ze begonnen dit wezen te zien als een persoon, van hen gescheiden, eerder dan een veld waar ze allen een deel van waren. Dit was helemaal niet logisch, want een persoonlijk wezen (zoals een oude man met een lange baard die op een wolk in de hemel zit) zou per definitie begrensd moeten zijn, en dat wil meteen ook zeggen dat hij niet alomtegenwoordig kan zijn.

We zullen dit geloofssysteem het God Paradigma noemen.

Vanzelfsprekend verdween hierdoor niet het verlangen om de diepere lagen van de realiteit te begrijpen, dus keerden de mensen zich naar een nieuw begripskader: de wetenschap. Wetenschappers konden de verschijnselen in de natuur meer en meer verklaren als materiële processen: kleine balletjes, atomen genoemd, in interactie met andere kleine balletjes in een veld, zoals van de zwaartekracht of elektromagnetisme. Plotseling was er geen hoger wezen meer nodig, en mensen begonnen te geloven dat er misschien zelfs niets hoger was. Het universum werkte gewoon als een voorspelbare mechanische machine.

We zullen dit het Machine Paradigma noemen.

Hoe meer we in staat waren de natuurwetten te begrijpen, en hoe meer technologie als een gevolg daarvan werd ontwikkeld, technologie die duidelijk resultaat opleverde en meer en meer materieel comfort in ons leven bracht, hoe meer we het Machine Paradigma als de uiteindelijke realiteit gingen zien, tot we zelfs gingen geloven dat het leven zelf een uitdrukking was van materiële processen, het leven zoals in de computeranalogie. De hardware creëert de software.

Maar al vlug kwam iemand het feestje bederven: Albert Einstein.einstein

Toen Einstein zijn Nobelprijs kreeg was dat niet voor zijn bekende formule E=Mc2 of voor zijn algemene relativiteitstheorie, maar voor een artikel dat hij schreef en dat het begin was van de quantum fysica revolutie.

De quantum fysica bracht aan het licht dat ons concept van het universum, opgebouwd uit kleine materiële balletjes, gewoon een illusie was. Zelfs de fundamentele bouwstenen van de natuur, zoals elektronen, zijn in realiteit vibraties in een veld dat zich voor doet als materie. Het verschil tussen materie en lege ruimte is, dat waar er materie is, het veld daar trilt, terwijl het dat in de lege ruimte niet doet.

electronfield-2-men

Einstein ging nog een stap verder en voorspelde dat de fysica ooit de wiskundige formules zou vinden die zouden beschrijven hoe alles, alle krachten en alle materie, ontstaan door verschillende vibraties van één enkel veld.

Einstein voorspelde dat, net zoals het elektromagnetisch veld op verschillende manieren kan trillen en licht, radiogolven, microgolven enz. tegelijkertijd kan voortbrengen, dit veld op verschillende manieren kan vibreren, en elektronen, protonen, zwaartekracht, elektromagnetisme enz.  allemaal tegelijkertijd kan doen ontstaan.waves

Het tweede gedeelte van zijn leven heeft Einstein de meeste tijd besteed aan deze wiskundige formulering. Hij is er niet geslaagd om ze te vinden, maar was wel de inspiratie voor vele anderen, en in 1983 was het eindelijk zo ver en vond men wiskundige vergelijkingen voor wat de Verenigde Veld (of superstring) theorie werd genoemd.

Het Verenigd Veld

Deze theorie laat zien dat dit éné veld de eigenschappen alomtegenwoordig, alwetend, en almachtig heeft. Wanneer alles verschijnt als verschillende vibraties van één enkel veld, dan moet dit veld per definitie overal aanwezig zijn, het moet zich bewust zijn van ieder kleinste onderdeel van de schepping, en het moet in staat zijn om alles te doen ontstaan.

Met andere woorden, als er een Verenigd Veld is zoals de fysica heeft bevestigd (tot nu toe theoretisch, met al enkele experimentele stappen ter bevestiging), dan  moet dit een veld van bewustzijn zijn, precies zoals de oude teksten zeggen.

Dus in plaats van het axioma van het Machine Paradigma dat bewustzijn voortkomt uit de materie (iets wat niemand ooit heeft kunnen bewijzen, maar wat gewoon als waarheid werd aanvaard) is het axioma van het Veld Paradigma dat bewustzijn de materie schept.

radio300In dit verband gaan we er voorlopig vanuit dat de radio analogie een betere manier is om ons bewustzijn te beschrijven dan de computeranalogie. Er is één bewustzijnsveld dat oprijst in verschillende golven. Ieder menselijk wezen is dan zoals een radio afgestemd op een particuliere frequentie, zodat de eigen muziek (gedachten) kan gehoord worden. Maar bij de bron van onze gedachten zijn we allemaal verbonden.

me-and-obama

Het kan wat duren om aan dit idee te wennen, maar als we ons paradigma eenmaal hebben aangepast en alles beginnen te zien als deel van een groter geheel, waar alles met al het andere verbonden is, dan zien we plotseling ook dat alles in feite meer steek houdt: onze laatste wetenschappelijke ontdekkingen, wat we waarnemen in de natuur, de lessen van onze godsdiensten, en onze persoonlijke ervaringen, zowel normaal als paranormaal. (Intuïtie, buitenzintuiglijke ervaring, bijna-dood-ervaringen, reïncarnatie enz.)

Je kan hier meer lezen over hoe alles gewoon veel logischer wordt als we het vanuit het veldparadigma bekijken. (engels)

Maar nog veel interessanter zijn de technologieën die opeens mogelijk worden.

Veld Paradigma technologie

We hebben al gezegd dat beschavingen in het verleden technieken hadden om te transcenderen, wat er op neer komt dat ze hun individuele golf lieten samen smelten met de universele oceaan door hun geest volledig stil te maken. 

sub-con-mindMaar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.  Heb je ooit geprobeerd om je geest stil te maken. Het lijkt onmogelijk. Hoe meer je dit probeert hoe meer je de geest in feit actief houdt.

Dit is waar het met meditatie verkeerd liep, het feit dat mensen gingen proberen. Men begon meditatie te interpreteren als een vorm van mentale controle, gewoonlijk door een vorm van concentratie (op een klank,de ademhaling, of gewoon door gedachtebeheersing). Dit vraagt allemaal een heel gedisciplineerde training en het verhindert de geest alleen maar om te transcenderen.  Elke vorm van activiteit of inspanning van onze kant, houdt de geest actief, en een actieve golf kan niet samen smelten met de oceaan. Vandaar groeide de overtuiging dat meditatie een vorm van relaxatie was, in plaats van zijn ware betekenis te herkennen om in contact te komen met de eigen innerlijke aard, die in essentie goddelijk is.

In 1958 kwam een Indische wetenschapper naar het westen die beweerde dat al deze verschillende manieren voor mentale controle een volledige vervorming is van wat meditatie zou moeten zijn. Je kan de geest niet forceren om te transcenderen en je hoeft dat ook niet te doen.  Transcenderen is zoals thuis komen voor de geest, en hij wil niets liever dan naar die toestand gaan. Hij zal daar van zelf naar toe gaan als hij de kans krijgt. Onze geest is reeds genetisch geprogrammeerd om te transcenderen, we moeten dit programma alleen activeren.

Hiervoor is een speciale techniek nodig. Er zijn honderd manieren om te mediteren maar er is echter er slechts één om moeiteloos te transcenderen: de natuurlijke manier.  De techniek om dit natuurlijke proces te activeren was spijtig genoeg verloren gegaan, of beter gezegd, bijna verloren. Er was nog altijd een groep van meesters in het Himalaya gebergte, volledig afgescheiden van de rest van de mensheid, die deze kennis nog hadden. De jonge wetenschapper was 13 jaar lang de leerling van één van de laatste meesters van deze traditie.

Maharishi AirplaneDe naam van de wetenschapper was  Maharishi Mahesh Yogi. Om zijn techniek van de honderd andere vormen van meditatie te onderscheiden noemde hij het  Transcendente Meditatie, of TM, met andere woorden, niet zo zeer een techniek om te mediteren maar wel om te transcenderen. 

Van zodra hij met het onderricht begon voelden mensen dat dit iets anders was, iets authentiek. Ze voelden het effect vanaf de eerste meditaties. In de daaropvolgende decennia werd TM de meest succesvolle techniek ter wereld, met meer dan 6 miljoen beoefenaars.

collected_papers-7Het werd ook de meest onderzochte techniek. Tijdens de laatste 45 jaar hebben meer dan 200 universiteiten deel genomen aan 600 TM studies met als resultaat 350 publicaties in de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften wereld wijd…6000 pagina’s wetenschappelijk onderzoek.

Dit onderzoek toont dat transcenderen diepgaande effecten heeft op zo wat alle aspecten van ons leven die konden gemeten worden, en dat het in de meeste gevallen veel effectiever was dan gewone relaxatie (door andere meditatie of relaxatie technieken) of dan de conventionele methodes waarmee we onze problemen behandelden.

deep-restOnderzoekers vonden bij voorbeeld dat als de geest moeiteloos in een toestand van complete innerlijke stilte komt, het lichaam spontaan in een hele diepe rusttoestand komt, veel dieper dan gewone relaxatie, vaak zelfs dieper dan de diepste slaap. Ref.American Psychologist 42: 879–881, 1987. Deze toestand activeert een krachtig inwendig genezingsmechanisme, waardoor onze diepste stressen (zelfs traumatische stress) spontaan oplost. Stress is de hoofdoorzaak van 90% van alle ziektes. Leren om deze te verwijderen is leren om jezelf te genezen. Met als resultaat dat hospitalisatie en gezondheidskosten dalen met 50%. Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987 Ref.American Journal of Health Promotion 14: 284–291, 2000.

serotoninEen ander neven effect was dat het serotonine niveau, ons gelukshormoon, spontaan met 50% toeneemt na een  TM sessie. Ref.Journal of Neural Transmission 39: 257–267, 1976. (een bevestiging dat transcenderen inderdaad gewoon betekent dat je naar een toestand van innerlijk geluk gaat, die iedereen in zich heeft.)

Dit is iets wat zelden voordien werd gezien, en dit alleen al heeft de potentie om onze hele gezondheidsindustrie grondig te verstoren. Te lage concentraties van serotonine staan in verband met een grote waaier van problemen, zoals depressie, emotionele onstabiliteit, migraines, slapeloosheid,  verslavingen, Alzheimer’s enz. We geven iedere jaar miljarden uit aan alle soorten drugs om onze serotonine kunstmatig te regelen, heel vaak met neveneffecten die even erg zijn als het probleem dat we willen oplossen. Hier gebeurt het volledig natuurlijk

Maar nog merkwaardiger is wat er in de hersenen gebeurt.  Gedurende het proces van transcenderen, terwijl het lichaam in een diepe rusttoestand komt, worden de hersenen juist actiever. De bloedstroom naar de hersenen neemt toe, en de geest begint te functioneren als een verenigd geheel. (gemeten door  EEG hersencoherentie). Dit is een unieke manier van functioneren die enkel te zien is bij het transcenderen, niet bij andere vormen van meditatie. Transcenderen is een toestand van eenheid, een ervaring van een diepere realiteit in de Natuur waar alles onderling met elkaar verbonden is, en dit is op het moment zelf te zien. De gehele hersenen beginnen als een verenigd geheel te functioneren.  Hoge EEG coherentie heeft te maken met emotionele stabiliteit, IQ, creativiteit, leervermogen enz.

brains

Dit alles leidt naar nogal spectaculaire lange termijn effecten. Honderden TM studies (waaronder een studie van $25 miljoen door the U.S. National Institutes of Health), en ervaringen van miljoenen mediterenden, hebben laten zien dat transcenderen de meest effectieve behandeling is die er bestaat voor zowel angst, depressie, slapeloosheid, ADHD, als concentratie, zelfvertrouwen, geluk, bloeddruk, hartkwalen, IQ, creativiteit, geheugen enz.

cnn no backgroundStudies met oorlogsveteranen, bij voorbeeld, of vluchtelingen die kampen met Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), een aandoening die normaal gezien als ongeneesbaar wordt beschouwd, toonden in slechts enkele dagen of hoogstens enkele weken, ongelooflijk significante verbeteringen. Ref.Journal of Counseling and Development 64: 212–215  CNN heeft er een documentaire aan gewijd en het  VS leger adviseert nu  TM ook voor alle soldaten. Het is simpel weg de enige behandeling die bewezen heeft te werken.

world-champion-1Een ander voorbeeld zijn de scholieren waar  Transcendente Meditatie een onderdeel van het lessenpakket werd. Hun hersenen ontwikkelen zo vlug, in vergelijking met andere kinderen (zoals de leerlingen van de  Maharishi School of the Age of Enlightenment (MSAE) die al 4 keer het wereldkampioenschap voor creatieve probleemoplossing wonnen) dat in 2005 de New York Times het idee van “TM in school” aan de top plaatsten van hun jaarlijkse lijst met beste idee van het jaar.  Sindsdien zijn 450 scholen in 60 landen gestart met TM deel van het leerprogramma te maken en duizenden projecten krijgen nu ondersteuning van de regeringen.  (Omdat de TM organisatie een vereniging zonder winstoogmerk is, doet ze deze projecten gewoonlijk gratis op voorwaarde dat er enkelen van het schoolpersoneel de TM leraren opleiding volgen.)

Alhoewel al deze resultaten erg bemoedigend zijn kan men zich afvragen: “Als dit werkelijk zo goed werkt, en het bestaat al 40 jaar, waarom doet niet iedereen het?” Waarom maken onze regeringen dat niet voor iedereen beschikbaar, door de kost van de TM cursus terug te betalen, net zoals ze dat ook voor andere vormen van gezondheidszorg doen?

Het is zeker niet bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Er is meer wetenschappelijk bewijs dan voor eender welke andere behandeling, dat transcenderen werkt, en dat het heel wat goedkoper en effectiever is.  De reden dat het nog niet wordt ondersteund (afgezien van het feit dat de medische industrie waarschijnlijk niet zo gelukkig is dat mensen zichzelf leren genezen) is omdat het allemaal te mooi klinkt om waar te zijn. Vanuit het standpunt van het Machine Paradigma kan een beetje relaxatie niet in staat zijn om zo’n brede brede waaier van voordelen te hebben. En ze hebben gelijk. Relaxatie brengt deze effecten niet, alleen transcenderen doet dat, maar om werkelijk te kunnen begrijpen wat transcenderen is moeten we ons hele paradigma veranderen.

En als mensen het al moeilijk hadden om te geloven dat transcenderen zulke diepgaande effecten op het individueel vlak kan hebben, dan krijgen ze het nog moeilijker bij wat veruit het meest spectaculaire effect van transcenderen is: het Veld effect.

Het Veld Effect van transcenderen

waterWe hebben reeds gezien dat als we in de oceaan duiken we niet alleen de kwaliteiten van het verenigd veld in ons eigen bewustzijn verlevendigen (liefde, geluk, creativiteit, positiviteit enz.), maar dat we ook golven voortbrengen die zich verspreiden in onze omgeving. Als we transcenderen verlevendigen we ook deze kwaliteiten van eenheid rondom ons, en zullen anderen zich ook hun ware natuur kunnen herinneren.

lightbulbHet werkt net als een lamp. Hoe kan een kleine lichtbron een hele grote kamer verlichten? Omdat deze lamp met de hele kamer verbonden is door een onzichtbaar veld dat we het elektromagnetisch veld noemen. De lamp veroorzaakt een verandering in de trillingen van dit veld door lichtgolven die zich in alle richtingen in de hele kamer verspreiden. Wat gebeurt er als we het licht uit doen? Het veld is niet verdwenen, maar het wordt niet langer verlevendigd.

Als mensen vergaten om te transcenderen is dat alsof ze vergaten om licht aan te doen.  Het resultaat is duisternis die we ervaren als negatieve gedachten en die resulteren in negatieve handelingen: misdaad, corruptie, conflicten, zelfs oorlogen. Negativiteit is niets anders dan de afwezigheid van positiviteit, net zoals de duisternis enkel de afwezigheid van licht is.

En net zoals enkele straatlampen een hele stad kunnen verlichten, is het niet nodig dat iedereen transcendeert om de duisternis uit ieders geest te verwijderen.

Het 1% effect
In jaren 1960 voorspelde Maharishi dat als één persoon transcendeert hij in staat is om 100 mensen in de omgeving positief te beïnvloeden. Met andere woorden, als slechts 1% van de bevolking leert om te transcenderen zal dit voldoende zijn om een meetbaar effect in de hele stad te genereren.  Maharishi’s motto werd beroemd:

Vecht niet tegen de duisternis, doe gewoon het licht aan” 

In het begin van de jaren 1970 hadden er zoveel mensen  TM geleerd (een half miljoen in 1974 alleen al in de VS) dat in meer dan honderd steden één procent van de bevolking TM beoefende. En dus begonnen de wetenschappers te onderzoeken of ze inderdaad een effect konden meten.  Ze vonden dat de misdaad cijfers consistent met 20% daalden, in vergelijking met de tendens in de steden zelf en met steden waar geen 1% van de bevolking transcendeerde.  Ze konden elke andere mogelijke verklaring voor deze verandering uitsluiten en de kans dat dit op toeval was gebaseerd was kleiner dan één op duizend. Ref.Journal of Crime and Justice vol. 4, 1981, pp 25-45

Dus in plaats van iedereen te moeten leren transcenderen bleek dat 1% van de bevolking in feite genoeg was om een verschil te beginnen maken. 

Dit was al heel wat gemakkelijker.

Maar terwijl men binnen de TM beweging heel opgewonden was, werd de wereld nog sceptischer. Volgens het uitgangspunt van het Machine Paradigma waren zulke effecten totaal onmogelijk. Als dit waar was, was dit het eerste wetenschappelijk bewijs dat we inderdaad met elkaar verbonden zijn en dat de visie van het Machine Paradigma gewoonweg niet klopt.

Mensen houden er niet van als hun gezegd wordt dat ze verkeerd zijn, en ze zijn degenen die hun geloofssysteem aanvallen niet erg dankbaar. Mensen werden achterdochtig en plotseling ontstonden geruchten dat de TM beweging een sekte zou zijn.   Dit gebeurde in de periode dat de wereld geschokt was door verhalen van echte sektes met hersenspoeling, financiële uitbuiting, collectieve zelfmoord enz. Plotseling was alles wat vreemd was een sekte en de TM beweging werd als vreemd ervaren dus… de conclusie lag voor de hand.

Als in de jaren 1970 mensen over meditatie spraken dan ging dat over TM want er was zo goed als niets anders. Maar nadat de eerste studies naar buiten kwamen en Maharishi over wereldvrede begon te spreken wilden er steeds minder en minder mensen TM leren, en vele andere meditatie technieken deden hun intrede. Ze beloofden dezelfde effecten als TM maar zonder het gekke “wereldvrede” gedoe.

De media hebben niet echt geholpen. Telkens er een nieuwe studie kwam die een echt voordeel aantoonde mocht je er zeker van zijn dat het in 90% van de gevallen een studie over TM was, maar de media die zogezegd neutraal wilden blijven vermeldden gewoon  “meditatie verlaagt de bloeddruk” of “meditatie verbetert schoolprestaties”, terwijl de resultaten met “meditatie” in werkelijkheid eerder ontgoochelden of zelfs niet bestonden.  Transcenderen brengt de effecten tot stand. Meditatie zonder te transcenderen blijkt maar heel weinig te doen. (Zo heeft de  American Heart Association bij voorbeeld recent doktors geadviseerd dat ze TM konden voorschrijven voor de behandeling van hoge bloeddruk, maar dat dat niet gold voor andere meditatietechnieken waaronder mindfulness of Yoga, omdat er niet voldoende bewijs was dat het werkte.)

Het resultaat was dat men in de TM beweging Maharishi vroeg of het niet beter zou zijn om gewoon de nadruk te leggen op de persoonlijke voordelen van TM en niet over de sociale effecten te spreken, maar dat heeft hij zelfs nog geen minuut overwogen. Dit was een technologie die de wereld kon veranderen en ze zouden erover spreken. Als mensen niet klaar waren om het nu te begrijpen dan zouden ze dat op een dag in de toekomst wel doen.

In plaats van zijn standaard te verlagen was Maharishi zich nog maar aan het opwarmen en had hij nog een krachtigere technologie.

In 1976 begon Maharishi met het onderricht van een gevorderde TM techniek, het TM sidhi programma en Yogisch Vliegen. Deze technieken hadden voor de mensen zelf veel diepgaandere effecten dan gewoon TM maar ze hadden ook een veel sterker veld effect. Men kon zien dat als deze gevorderde technieken in groep werden gedaan het effect zelfs nog groter was, tot in het kwadraat van het aantal deelnemers.

Om dit te illustreren kan je je drie personen voorstellen die één voor één in een meer springen. Ze zullen elk afzonderlijk een golf doen ontstaan met een zekere hoogte en kracht. Dat bepaald hoe ver de golf zich zal voortzetten vooraleer ze uitsterft en zodoende bepaalt dat de invloedssfeer, het gebied van het meer dat wordt verlevendigd.

lakesStel je nu voor dat deze drie personen, in plaats van afzonderlijk te springen, mekaar een hand geven en samen in het meer springen. De golf die ze te weeg brengen zal drie maal zo krachtig zijn en zich drie maal ze ver uitbreiden. Dit betekent dat de invloedssfeer kwadratisch zal toenemen en dus negen maal sterker wordt.

Met transcenderen werkt het volgens dezelfde principes. Drie gevorderde mediterenden die samen een invloed in groep te weeg brengen kunnen hetzelfde effect genereren als 9 afzonderlijke TM beoefenaars thuis, een effect voor 900 mensen.

Vanaf hier groeit de curve heel snel:

 • 20 gevorderde TM-ers samen in één plaats hebben het effect van 400 individuele TM beoefenaars, voor 40.000 mensen
 • 200 gevorderde TM-ers zullen hetzelfde effect hebben als 40.000 TM beoefenaars, voor 4.000.000 mensen
 • 2.000 gevorderde TM-ers zullen hetzelfde effect hebben als 4.000.000 TM beoefenaars, voor 400.000.000 mensen
 • 9.000 gevorderde TM-ers zullen hetzelfde effect hebben als 81.000.000 individuele TM beoefenaars, voor 8,1 miljard mensen.

Deze technologie kan misschien krankzinnig lijken  (zeker vanuit het Machine Paradigma standpunt) maar heeft enkele indrukwekkende experimenten mogelijk gemaakt. Omdat het aantal personen nodig om een effect te genereren betrekkelijk laag was konden wetenschappers dat effect nu vooraf voorspellen  zoals een daling van de misdaadcijfers in een bepaalde stad of regio. Ze kozen meestal een streek waar de trends een verslechtering van de situatie aangaven, zodat niemand anders gelijkaardige voorspellingen zou doen en brachten dan genoeg gevorderde TM-ers in een groep samen om het effect zoals voorspeld tot stand te brengen.

Laten we enkele voorbeelden bekijken
Eén van dit soort experiment had plaats in de zomer van 1994 in Washington DC, waar op voorhand een daling van de gewelddage misdaad met 20% werd voorspelt. Deze voorspelling werd naar alle grote nieuwsmedia gestuurd en naar meer dan 1400 wetenschappers en politiekers in de regio.  In reactie op deze voorspelling zei het hoofd van de Washington politie op televisie dat het enige dat de misdaad met 20% kon doen dalen 2 meter sneeuw was (niet erg waarschijnlijk in de zomer). Ze gaven een miljard dollar per jaar uit aan misdaadbestrijding en zagen die enkel met 10% per jaar toenemen.

Toen het experiment van start ging werd de groep van gevorderde TM-ers geleidelijk aan groter, en als de groep groter werd begon de misdaad meer en meer te dalen. Tegen het einde van het experiment, toen de groep het grootst was, was de zware misdaad gedaald met 23%.

DC-250x185
De kans dat deze relatie tussen het aantal gevorderde TM-ers en daling van de misdaad, toevallig kon zijn  was minder dan één op 500 miljoen. De standaard om in wetenschappelijk onderzoek een significant resultaat te hebben is één op 20. Dit experiment was 25 miljoen maal beter dan de standaard. De studie werd gepubliceerd in één van de meest prestigieuze tijdschriften van sociale wetenschappen ter wereld. (Social Indicators Research) en de  Washington Politie  was co-auteur van de studie. Ref.Social Indicators Research (1999, vol. 47, no. 2)

Maar did ging over misdaad. Zou deze technologie ook oorlogen kunnen stoppen?
De ideale plek om dit te testen was Libanon, één van de meeste gestresste plaatsen ter wereld in het begin van de jaren 1980, met een constante burgeroorlog die het land al bijna 20 jaar teisterde.

Dus deden een groep wetenschappers en vrijwilligers een experiment waarbij ze 200 gevorderde TM-ers bij mekaar brachten in Jeruzalem. Ze voorspelden dat van zodra de groep van start ging er 8 variabelen tegelijkertijd zouden verbeteren, waaronder misdaad cijfers in Jeruzalem en heel Israel, branden, beursnoteringen, de nationale stemming (zichtbaar in het voorpagina nieuws van de belangrijkste kranten van het land) en de oorlog in buurland Libanon. Deze 8 variabelen werden samengebracht in één grote Quality of Life index.

Het experiment verliep niet helemaal zoals gepland. In plaats van één grote groep van begin tot einde, fluctueerde het aantal deelnemers aanzienlijk tijdens het experiment (het waren allemaal vrijwilligers die naar hun werk moesten enz.) zoals te zien is op volgende grafiek.

mtuf

Dit maakte het experiment echter nog indrukwekkender.

Normaal gezien gaat een index weinig fluctueren omdat verschillen in de afzonderlijke onderdelen de neiging hebben mekaar te compenseren. Deze index had echter heel grote schommelingen, tot aan 3 standaard deviaties. Als deze schommelingen over de groepsaantallen werd gelegd zag men een hele duidelijke correlatie.

jeruzalem

Herinner je de analogie van het licht aan doen om de duisternis te verdrijven. Dat is precies wat we hier zien, alleen was in dit geval alsof iemand met de dimmer aan speelde. We draaien hem een beetje hoger (een beetje meer positiviteit wordt verlevendigd) en de duisternis (negatieve gedachten) wordt een beetje minder. In dit geval manifesteerde het zich in vele verschillende vormen van gedrag, met   criminelen in de straten van Jeruzalem, met investeerders op de beurs, of met soldaten in het naburige Libanon. Deze verschillende vormen van gedrag hebben niets met mekaar gemeen behalve één ding: ze worden allemaal gestuurd door de graad van positiviteit in het menselijk denken.

De kans dat zo’n nauwe correlatie aan toeval te wijten was, was kleiner dan één op 10.000 (500 keer beter dan de wetenschappelijke norm). De studie werd gepubliceerd in het prestigieuze Yale tijdschrift  Journal of conflict resolution.Ref.Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no.4, Dec 1988, pp. 776-812

6 andere experimenten zoals deze werden georganiseerd in een periode van 3 jaar. Telkens werd er vooraf gezegd dat ze de oorlog in Libanon zouden stoppen of op zijn minst aanzienlijk verminderen.  3 experimenten werden in the regio zelf gedaan, met een paar honderd gevorderde TM-ers, genoeg om een invloed in de hele regio te hebben, terwijl 4 andere experimenten gedaan werden in the VS of Europa, maar met groepen van 5000 tot 7000 gevorderde TM-ers, genoeg om een effect voor bijna heel de wereld te hebben.

Een latere analyse gaf aan dat gedurende deze 7 experimenten er gemiddeld:

 • 66% meer samenwerking was tussen partijen met een conflict
 • 48% vermindering van conflicten 
 • 68% minder oorlogsgekwetsten
 • 71% minder oorlogslachtoffers

De kans dat zo’n sterke daling 7 keer op een rij kon plaats hebben was één in  tien miljoen triljard. Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17(1): 285–338, 2005

Om dit even in perspectief te plaatsen: De kans dat je deze week de lotto wint ligt tussen 1 op 4 miljoen voor een klein land en 1 op 300 miljoen voor de nationale VS Powerball. Dus de kans je dat deze week de lotto wint is 30 miljard tot 2 triljard keren groter dan de kans dat dit toeval was, in plaats van een waarachtige technologie om wereldvrede tot stand te brengen. Ik zou maar een paar lotto’s invullen want het ziet er naar uit dat je kansen deze week bijzonder groot zijn.

Zou deze technologie ook terroristische aanslagen kunnen voorkomen?
Het ziet er naar uit van wel. Gedurende de 4 experimenten waarbij de groep groot genoeg was om een invloed op de hele wereld te hebben (3 in the VS, één in Nederland) hadden de terroristen blijkbaar minder de neiging om medeburgers te doden. Ongevallen en kwetsuren als gevolg van terroristische aanvallen was met 72% verminderd.

Military force practicing TM in Ecuador

Deze experimenten waren in het algemeen van korte duur, meestal enkele weken, terwijl de meeste effecten in feite sterker worden na verloop van tijd, als de positieve invloeden accumuleren. Wat zou er gebeuren als een groep van zo’n gevorderde TM-ers permanent zou kunnen functioneren als professionele  vrede stichters?

Zou het dan mogelijk worden om een permanente vrede tot stand te brengen?
JoaquimChissano2
Dit is heel intensief getest in Mozambique. In 1994 was de president van Mozambique, Dr. Alberto Joaquin Chissano zo zeer onder de indruk van het wetenschappelijk onderzoek dat hij het wilde uitproberen.

Hij leerde zelf TM en gaf dan simpelweg het hele leger het bevel om Transcendente Meditatie en de gevorderde technieken te leren, en het ook dagelijks in een grote groep te beoefenen. Vanaf dat ogenblik kwam er plotseling een einde aan de burgeroorlog die 17 jaar had geduurd, om nooit meer terug te komen.  In de volgende jaren had Mozambique, ooit één van de armste landen ter wereld, de sterkste economische groei wereldwijd.

Enkele jaren later, in 1999, schreef de  New York Times

Zeven jaar na dat het schieten ophield, worden er nieuwe hotels gebouwd, gaan er nieuwe scholen open, en worden in het hele land nieuwe wegen aan gelegd. 

Het ooit door oorlog geteisterde platte land staat nu vol met mais, cashewnoten en mango’s. De inflatie is gedaald tot 2%, van 70% in 1994. De economie is met een gemiddelde van 10% per jaar gegroeid sinds 1996. Na jarenlang afhankelijk te zijn geweest van voedsellevering, produceert  Mozambique nu bijna voldoende om zichzelf te voeden.  

Ooit een symbool van vernietigende Afrikaanse oorlog, is Mozambique is nu een succes verhaal.

Zoals deze, zijn er meer dan 50 experimenten georganiseerd. Telkens werden de effecten vooraf voorspeld, en telkens weer waren ze zo succesvol dat heel vaak een record werd gebroken – in daling van oorlogsactiviteiten, misdaad, auto ongelukken, beursactiviteiten enz. Van deze zijn er 20 gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Als één studie dit effect zou geven, zou er misschien nog een alternatieve oorzaak kunnen gevonden worden maar als meer dan 50 studies hetzelfde effect hebben bevestigd, eender waar in de wereld, wordt het heel moeilijk om er nog een andere uitleg aan te geven.

Deze TM veld effect studies zijn niet alleen het eerste wetenschappelijk bewijs dat het Veld Paradigma klopt, maar ze zijn ook de eerste praktische technologie om onze wereld op een nooit geziene manier grondig te veranderen.

Bespaar op de kosten, verminder de belastingen
Is deze technologie kost-effectief? Ja, heel duidelijk, want het kost in feite heel weinig. Gewoonlijk is het genoeg als de gevorderde TM-ers hun technieken gedurende één uur samen beoefenen, twee keer per dag, om het effect tot stand te brengen. Dus deze groep zouden studenten in de school kunnen zijn, of een groep gevangenen, of mensen die samen in een bedrijf werken. Ze volgen hun gewone dagelijkse routine maar doen daar bovenop hun meditatie, gewoonlijk buiten de normale werktijden of schooluren.

Tegelijkertijd zou met deze technologie heel veel bespaard kunnen worden. Zo heeft bij voorbeeld een permanente groep van 120 gevorderde TM-ers in de buurt van de stad Merseyside in de UK, het misdaadcijfer in 4 jaar met 60% doen dalen in vergelijking met de nationale vooruitzichten. Hierdoor werden 225.000 misdaden voorkomen en heeft het stadsbestuur van Merseyside $2 miljard kunnen besparen op hun budget van misdaadpreventie. Er is uitgerekend dat voor elk uur dat de gevorderde TM-ers hun ding deden, dat voor de regeringen een besparing was $6000. Zelfs als de mediterenden $30 per uur werden betaald (wat niet het geval was), zou het nog altijd  200 keer goedkoper  zijn dan de conventionele methoden om misdaad aan te pakken, en tegelijkertijd veel effectiever.

En dit was nog maar een relatief kleine groep. Met het exponentiële groei effect zou een groep die 10 keer zo groot is een effect voor 100 keer zoveel mensen hebben, wat wil zeggen dat de kost per persoon die beïnvloed wordt 10 keer lager zou zijn.

Alle 50 studies gecombineerd hebben aangetoond dat als we de manier waarop mensen denken in een positieve richting kunnen sturen, alles begint te veranderen.  Corruptie verdwijnt, de ziektekosten dalen, de economie groeit, mensen gebruiken meer van hun volledig potentieel en er is bijgevolg minder werkeloosheid enz. Dit alles betekent meer inkomen en minder kosten voor de regering. Het onderzoek maakt het zeer duidelijk dat regeringen met deze technologie zoveel geld zouden besparen dat het vrij gemakkelijk zou moeten zijn om de belastingen te verlagen, of toch tenminste dat deel van onze belastingen dat naar wapenfabrikanten gaat, naar de farmaceutische industrie, dat in de zakken van corrupte politiekers terecht komt enz.

Dus wereldvrede en lagere belastingen. Iemand die daar geen voorstander van is?

Is het lang genoeg geheim gebleven?

Hopelijk begin je nu te begrijpen dat er werkelijk  slechts één reden is waarom we nog altijd oorlogen, misdaad, corruptie en belachelijk hoge belastingen hebben: omdat mensen niet weten dat er een betere manier is.

Nu je weet en begrijpt hoe deze technologie werkt, is de volgende stap aan jouw. Ga je het voor geheim houden, of ga je het met anderen delen zodat iedereen samen uiteindelijk aan de regering kan vragen om dit te implementeren?

Hier zijn enkele dingen die je kan doen:

1.Stuur deze website door. Overspoel het internet, stop niet tot iedereen deze technologie kent en begrijpt.

2.Wees zelf het licht. Leer zo vlug mogelijk hoe je kan  transcenderen, en stop daar niet. Volg de TM-Sidhi cursus en wordt een gevorderde TM-er. De opleiding is een hele investering maar ik kan je beloven dat het waarschijnlijk de beste investering is die je ooit zal doen. (een Pan-Europese bevraging bracht aan het licht dat 97% van de bevraagde personen, op de vraag hoe ze TM zouden quoteren als een investering, antwoorden dat het een goede investering was en 35% vond dat het de beste investering was die ze ooit hadden gedaan.)

De eerste stap in dit leerproces is gewoon naar een gratis infolezing te gaan. Deze worden overal in vlaanderen georganiseerd en duren meestal 1,5 tot 2 uur. De eerstvolgende introlezingen in Antwerpen vinden plaats woensdag 2 maart om 20.00u, en dinsdag 8 maart om 15.00u. Deze lezingen zijn meestal snel volzet, dus best je plaats reserveren. Reserveer hier je plaats voor een lezing in Antwerpen.

Op deze lezing kan je kennis maken met je lokale TM leraar en hem alle vragen stellen die je wilt, om dan voor jezelf te beslissen of je de verdere cursus wilt volgen. De lezingen zijn gratis en volledig vrijblijvend.

3. Informeer je school, bedrijf, gevangenis. Neem gewoon contact op met de directeur  en vertel hen over de enorme voordelen dit kan hebben voor de personen die het doen, terwijl de sociale effecten een gratis neven verschijnsel zijn. Deze technologie is zo krachtig dat als één school, gevangenis of bedrijf dit implementeert dit meestal genoeg is om harmonie in het hele land te brengen.

4.Als je een student bent, ga dan naar een universiteit die je hersenen ontwikkelt.

Neem deel aan een speciaal programma voor 1 semester waar je alle vaardigheden leert die echt belangrijk zijn in het leven.

In het verleden was kennis noodzakelijk om succesvol in het leven te zijn. Nu is bijna alle kennis ter wereld enkel een muisklik ver weg. De eerste vereiste voor succes zijn nu je persoonlijke kwaliteiten, zoals het creatief oplossen van problemen, sociale vaardigheden, een snel leervermogen enz.

Deze vaardigheden zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de manier waarop je hersenen functioneren. Het huidige onderwijssysteem kan je kennis bijbrengen maar het kan je niet leren hoe je je hersenen kan ontwikkelen.

In feite is het universiteitsleven eerder nefast voor de hersenen (te weinig slaap, alcohol, en drugs kunnen de hersenen erg beschadigen). Waarom niet naar de enige universiteit ter wereld gaan die je hersenen juist ontwikkelt. De Maharishi University of Management (MUM), in Fairfield, Iowa, USA heeft één van de grootste groepen gevorderde TM-ers in de wereld. Meer dan 1000 studenten doen elke dag samen hun meditatie.
dome
Hoe groter de groep, hoe krachtiger de effecten zijn voor de samenleving, maar ook voor de deelnemers zelf. Er is dus niets beter wat je voor je hersenen kan doen.

mumWat je op deze universiteit in termen van kennis leert is hetzelfde als aan andere universiteiten maar je krijgt daarbovenop iets dat geen enkele universiteit ter wereld je kan bieden, wat ironisch genoeg het enige is dat voor een professionele loopbaan vandaag van belang is, je eigen volledig vermogen leren ontplooien. Dat is niet enkel je hersenen ontwikkelen maar een volledige spirituele evolutie die alle aspecten van het leven ten goede zal beïnvloeden.  En ondertussen lever je de grootst mogelijke bijdrage aan betere wereld.

MUM heeft net een nieuw programma ontwikkeld waar je gedurende één semester al deze vaardigheden kan leren. Je krijgt dan een speciaal programma waar je veel sneller de gevorderde TM technieken kan leren (vanaf dag 1, terwijl dit leerproces normaal 1,5 tot 2 jaar duurt) zodat je vanaf dag 1 kan deelnemen aan de groepsmeditaties met honderden andere gevorderde TM beoefenaars, terwijl je verdere curriculum volledig draait rond vaardigheden die echt belangrijk zijn in het leven: Gezondheid, zelfvertrouwen, communicatievaardigheden enz.

Dit programma is nog in volle ontwikkeling maar het is al geweten dat het begint in augustus 2016, en dat er slechts 50 plaatsen beschikbaar zijn. (ja dit is voor de hele wereld). Als je interesse hebt kan je je hier aanmelden voor de wachtlijst. (first come first serve) Een vertegenwoordiger van MUM zal dan in april met je contact opnemen om je kandidatuur te bespreken.

5.Sponser een groep van professionele Yogische Vliegers.
Heel veel mensen geven donaties aan liefdadigheidsorganisaties, al te vaak met heel weinig resultaat. Hier is een liefdadigheid die een werkelijk verschil kan maken. Maharishi’s doelstelling is altijd geweest om een permanente groep van professionele vredemakers te hebben die groot genoeg zou zijn om een invloed over heel de wereld te genereren. Volgens de formule van de vierkantswortel van 1%  zou deze groep moeten bestaan uit 9.000 gevorderde TM-ers.

Tegen het eind van de jaren 80, met dank aan één donor, was de TM organisatie voor het eerst in staat om zo’n groep gedurende gedurende 4 jaar in stand te houden in India, van 1987 tot 1991. Dat was de tijd dat de Berlijnse muur viel en dat de koude oorlog eindigde.  Het leger van de Soviet Unie, het grootste ter wereld met 12 miljoen soldaten, viel spontaan uiteen zonder dat er één schot werd gelost. Het zou toeval kunnen zijn… maar dat is het niet. (je kan hierover meer lezen in het volledige boek) Eigenlijk zou de titel van deze pagina niet moeten zijn ’50 experimenten die de wereld kunnen veranderen’ maar ’50 experimenten die de wereld al hebben veranderd’.

Op dit ogenblik zijn er twee nieuwe pogingen om terug zulke groepen tot stand te brengen:

Een groep in India groot genoeg voor de hele wereld, omdat de werkingskosten daar veel lager liggen dan in het westen. De totale kost voor een professionele vredemaker is daar slechts $250/maand (salaris plus levensonderhoud). Tot dusver is er al een groep van  3.000 professionele Yogische Vliegers tot stand gekomen, voor het merendeel gesponsord door de TM beweging en verschillende honderden privé donors. De bedoeling is deze groep uit te breiden tot 16.000. Al bij al betekent dit dat met deze technologie, één regering, of zelfs één enkele miljardair, permanente vrede voor de hele wereld kan realiseren. Gewoon van de intrest van zeg maar $1 miljard, zouden ze de werkingskosten van zo’n groep permanent kunnen betalen.

Een groep in Fairfield, Iowa, USA, groot genoeg voor een invloed in heel de VS. Omdat deze groep al 1000 gevorderde TM-ers heeft met de universiteit zijn er nog slechts 600-700 meer nodig om een significant effect te hebben in de gehele VS. Gedurende 8 jaar heeft één privé sponsor $1M per maand gegeven om  professionele Yogische Vliegers te onderhouden, en de groep was toen groot genoeg. Gedurende deze periode was de misdaad in de hele VS met meer dan 40% gedaald, tot zelfs 80% in de grote steden zoals  New York. Maar de fondsen zijn opgebruikt en er wordt dringend naar nieuwe bronnen voor sponsoring gezocht, ofwel van de regering (wat meestal een lange tijd duurt) of van privé personen. Een professionele Yogische Vlieger kost ongeveer $1000 per maand.

Nieuwe technologie heeft altijd de mogelijkheid om dingen te veranderen. Deze nieuwe technologie vraagt wat tijd om ze te begrijpen, maar als dat eenmaal is gebeurd, en je begrijpt de belofte die ze voor de wereld in zich heeft, dan hoop ik dat je niet anders zal kunnen dan met vol vertrouwen naar de toekomst te kijken. Hoe lang het zal duren vooraleer deze beter toekomst er zal zijn, hangt nu van jou af. De technologie bestaat al 40 jaar. Wil je nog 40 jaar wachten, of wil je ze toegepast zien in 40 dagen. Dat is zeker mogelijk. Al het wetenschappelijk bewijs is er. Het enige dat moet gebeuren is dat mensen dit weten en begrijpen hoe het werkt, het aan hun vrienden duidelijk maken hoe het werkt, en samen de regering vragen om dit te begrijpen. Dit, of één miljardair, die het op zich neemt om op zijn eentje wereldvrede te scheppen.

Bedankt om de tijd te nemen dit te lezen en ik hoop dat je manieren vindt om het te laten gebeuren.

Jai Guru Dev,
Joachim
Joachim@fieldparadigm.dev