Felt-paradigmet
50 forsøg
der kan ændre verden


Der er nu solid videnskabelig evidens for at  vi – i langt højere grad end vi er tilbøjelige til at tro – kan:

 • Helbrede os selv
 • Udfolde hjernens potentiale
 • Standse krig, terrorisme og korruption…

…for en latterligt lav pris (hvad med: 99% billigere end gængse metoder!)

Det du kan læse herunder virker utroligt… for godt til at være sandt…, men bygger på en række meget solide videnskabelige undersøgelser, der er blevet publiceret i nogle af verdens mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Det virker sådan

Når vi ser os omkring, ser vi mange forskellige ting, der er adskilt fra hinanden. Der er en stol, et bord og ingenting imellem dem. Tilsvarende oplever vi os selv som adskilt fra andre mennesker. Jeg er her, du er der og der er ikke noget imellem os.

I oldtiden havde man et andet paradigme. Folk troede at alt i livet var en del af en helhed og at den enkeltes bevidste sind var som bølger på et universelt bevidsthedshav.  Man mente at dette hav havde egenskaber som allestedsnærværelse, alvidenhed og almagt, egenskaber der ellers forbindes med et guddommeligt væsen, men som man dengang så som en allestedsnærværende kraft i naturen, et bevidsthedsfelt som alle var en del af.

me-and-obamaHvor romantisk det end måtte lyde at være en del af en højere magt, ser det ikke meget ud til at være muligt, vel? Vores bevidsthed er tydeligvis begrænset til vores krop og vores kroppe er tydeligvis adskilte fra hinanden.

Ja og nej – det afhænger af vores synsvinkel.

compVi oplever forholdet mellem sind og krop som en computer. Hardwaren (hjernen) skaber softwaren (sindet). Det virker som en logisk sammenligning. Sluk for hardwaren (søvn) og softwaren holder op med at virke. Beskadigelse af hardwaren (hjerneskade) influerer på softwarens kvalitet og hvis computeren går helt i stykker, “er spillet ude”. Set fra det perspektiv er vi tydeligvis adskilte fra hinanden. Vi har hver vores computer, der kører på hver sin software.

radio300I oldtiden så man forholdet mellem sind og krop mere som en radio. Musikken er tydeligvis forbundet med radioens hardware. Sluk for radioen og musikken stopper. Hvis man beskadiger radioen, påvirker det musikkens kvalitet; og hvis radioen  går helt i stykker, er det slut med musik.
Men når det drejer sig om en radio, udtrykker musikken sig gennem hardwaren, den kommer ikke fra hardwaren. Musikken er svingninger i et allestedsnærværende elektromagnetisk felt der forbinder alting med alt andet – det er grunden til at vi kan sende et radiosignal fra ét sted og modtage det alle andre steder omkring det, fordi alle steder er forbundet med alle andre steder.

Vi ved også at feltet kan svinge på mange forskellige måder samtidig, ligesom et hav kan rejse sig i mange forskellige bølger samtidig:

radio-broadcaster

 • 93 FM: DR P1
 • 95.4 FM: DR P3
 • 103 FM: Radio 24syv

Hver menneskekrop er som en radio der er tunet ind på en bestemt frekvens, så vi har hver vores egen musik, vores egne tanker. Men der hvor tankerne udspringer fra, er vi forbundet med alle andre og alt andet. Vores sind er knyttet til vores krop, men samtidig er det en del af noget større der rækker udover kroppen, noget der forbinder os alle sammen.

I oldtiden var dette ikke bare noget folk troede, det var en konkret erfaring.

subounscious mind

Man havde en metode til bringe sindet i en tilstand, hvor man var bevidst og årvågen, men samtidig helt stille. En bølge der bliver helt stille, bliver ét med havet. Man havde adgang til en bevidst erfaring af forbundethed med alt og alle.

Den erfaring kaldes at transcendere, fordi man transcenderer – eller går ud over – det individuelle sinds begrænsninger og kommer i en tilstand af ubegrænsethed.

At transcendere er som at springe i vandet. Det giver et plask og sætter vandets overflade i bevægelse. Egenskaberne ved det bevidsthedsfelt, der er skjult i vores bevidsthed – egenskaber som allestedsnærværelse, alvidenhed og almagt – bliver pludselig levende.

love-wavesEn egenskab som allestednærværelse, oplever vi som kærlighed. Kærlighed er en oplevelse af at føle sig forbundet med andre.

Når man transcenderer, styrker man den oplevelse af forbundethed indtil man føler sig fuldstændigt forbundet med naturen og med alle andre. At sige at “Gud er allestedsnærværende” i betydningen forbundet med alt og alle og at “Gud er kærlighed” er at sige det samme med andre ord.

waterAt transcendere har også en meget interessant bivirkning. Når man springer i vandet, giver det ikke kun et plask når man springer i, det får også ringe til at sprede sig ud over vandoverfladen. Egenskaben af forbundethed bliver oplivet, ikke kun for den person der transcenderer, men for alle omkring ham eller hende. Pludselig bliver tanker og handlinger hos folk omkring vedkommende mere positive og kærlige. Forleden syntes folk ikke at der var noget galt i at skade deres nabo for selv at opnå noget, men i dag føles det ikke rigtigt længere. De kan ikke forklare hvorfor de har ændret mening, det gjorde de bare. Metoden til at transcendere er en metode til at “udstråle positivitet”, eller “udstråle kærlighed”, ligesom en elektrisk pære udstråler lys.

Med tiden gik evnen til at transcendere tabt. Man begyndte at forstå “meditation” som en metode til at kontrollere sindet, ofte ved hjælp af en form for koncentration, fremfor den naturlige uanstrengte teknik det oprindeligt var. Koncentration kan give en vis afslappelse, men forhindrer sinder i at transcendere. Enhver form for anstrengelse holder sindet aktivt og så kan bølgen ikke blive ét med havet.

Da folk mistede evnen til at transcendere, ændrede deres syn på verden sig også. De havde ikke længere evnen til at kontakte sindets dybere lag og begyndte at leve ud fra mere overfladiske lag af sindet, fra toppen af bølgen.

Sindet var blevet delt i 2 dele, det som man inden for psykologien kalder for det bevidste og det ubevidste sind. 

con-sub-mindHavet var blevet skjult i vores ubevidste sind, det som Carl Jung kaldte “det kollektivt ubevidste”. Folk glemte deres forbundethed med naturen og med hinanden.

Og det fik deres paradigme til at ændre sig. De troede stadig at der fandtes en form for højere, allestedsnærværende, alvidende, almægtigt væsen, der styrede alt i universet, men nu begyndte de at se det som en person, der er adskilt fra os, fremfor et felt, som de også selv var en del af. Det var ikke logisk, eftersom en person – som en gammel mand med skæg der sidder på en sky i himlen – pr. definition er afgrænset og således ikke kan være allestedsnærværende.

Vi kan kalde dette virkelighedssyn for et Guds-paradigme

Behovet for at forstå den dybere virkelighed forsvandt selvfølgelig ikke, så folk begyndte at vende sig mod andre veje til forståelse: videnskaben. Videnskabsfolk begyndte mere og mere at forklare fænomener i naturen som materielle processer: små kugler, der kaldes atomer, interagerer med andre små kugler gennem energifelter som tyngdekraften og elektromagnetismen. Pludselig var der ikke længere noget behov for et højere væsen og folk begyndte at tænke at der måske slet ikke fandtes noget højere væsen – at universet fungerede som en stor forudsigelig mekanisk maskine.

Det kan vi kalde for maskin-paradigmet

Jo bedre vi er kommet til at forstå naturlovene og jo flere teknologier der er blevet udviklet som følge af det – teknologier der tydeligvis fungerer og giver os mere og mere materiel komfort – jo mere er vi begyndt at se maskin-paradigmet som den ultimative virkelighed, indtil vi er begyndt at se selve livet som et resultat af materielle processer, som i vores computer-analogi. At hardwaren skaber softwaren.

Men det billede ødelagde Albert Einstein.einstein

Da Einstein fik Nobelprisen, var det ikke for sin berømte formel E=MC2 og heller ikke for sin Generelle Relativitetsteori, men for en artikel han skrev, som blev starten på Kvantefysikken.

Kvantefysikken afslørede at vores opfattelse af universet som bestående af små materielle kugler var en illusion. Selv naturens mest basale byggeklodser, som elektroner, er i virkeligheden svingninger i felter der kun tilsyneladende er materie. Forskellen på materie og det tomme rum er, at der hvor der er materie, vibrerer feltet, og det gør det ikke i det tomme rum.

electronfield-2-men

Einstein gik et skridt videre og forudsagde at fysikken vil kunne finde frem til den matematiske formel der beskriver hvordan alting, al energi og al materie kommer af forskellige svingninger i ét eneste felt.

Einstein forudsagde, at ligesom det elektromagnetiske felt kan svinge på forskellige måder og skabe lys, radiobølger, mikrobølger m.m. samtidig, så kan dette ene felt svinge på forskellige måder og skabe elektroner, protoner, tyngdekraft, elektromagnetisme m.m. samtidig. wavesEinstein brugte næsten hele den anden halvdel af sit liv på bestræbelserne på at formulere den matematiske ligning der beviser eksistensen af et sådant enhedsfelt. Det lykkedes ham ikke, men han inspirerede andre fysikere og i 1983 fandt man frem til det matematiske bevis, der kaldes det forenede felt – eller superstring-teorierne.

Det forenede felt

Teorierne viser at det forenede felt har egenskaber som allestedsværelse, alvidenhed og almagt. Hvis alting opstår som forskellige svingninger af ét eneste felt, så må det felt, pr. definition, findes alle vegne, det må kende til alting i skabelsen og må koordinere skabelsen af alt med alt andet og også være i stand til at skabe alting.

Med andre ord, hvis der virkelig findes et forenet felt – og der er håb om at det snart bliver muligt at bekræfte det eksperimentielt – så må  det nødvendigvis være et bevidsthedsfelt, præcis som de gamle skrifter beskrev det.

Så i stedet for maskin-paradigmets antagelse af at materie skaber bevidsthed – hvad ingen har kunnet bevise, men som folk bare har accepteret som en sandhed – så er felt-paradigmets antagelse at bevidsthed skaber materie.

radio300Derfor vil vi gå ud fra at radio-analogien og ikke computer-analogien er den rigtige måde at beskrive vores bevidsthed på. At der er ét eneste bevidsthedsfelt der rejser sig i mange bølger. At hvert eneste menneske er som en radio der er tunet ind på en bestemt frekvens, så vedkommende kan høre sin egen musik (vedkommendes tanker). Men der hvor tankerne udspringer fra er vi alle forbundne.

me-and-obama

Det kan være at det kommer til at tage os noget tid at vænne os til tanken, men når vi engang har ændret paradigme og begynder at se alting som en del af en større helhed, hvor alt er forbundet med alt andet, så begynder vi pludselig at kunne se at tingene giver meget mere mening: vores seneste videnskabelige opdagelser, det vi kan observere i naturen, det som religionerne fortæller os og vores egne personlige erfaringer, både de almindelige og de knap så almindelige (intuition, oversanselig perception, nærdødserfaringer, reinkarnation m.m.).

Vi har allerede været inde på hvordan kærlighed, som ikke rigtigt giver mening i maskin-paradigmet (computere elsker ikke), giver mening i felt-paradigmet. Kærlighed er bare én måde hvorpå vi kan opleve bevidsthedsfeltets allestedsnærværende egenskab. Vi er alle forbundne, og selv om forbindelsen er skjult i vores ubevidste sind, så oplever vi det alligevel.

love-wavesDet er grunden til at vi nogle gange føler trang til at hjælpe folk på den anden siden af jorden efter en naturkatastrofe. Vi kender ikke de mennesker, alligevel føler vi os forbundet med dem. Mennesker er dejlige væsner. De fleste af os vil bare gerne hjælpe.

Problemet med maskin-paradigmet er, at oplevelser som kærlighed ses som noget vi ikke kan forklare. Folk er tilbøjelige til at ignorere ting de ikke kan forklare. Ved at ignorere vores forbundethed med andre, så ignorerer vi fundamentalt set vores egen menneskelighed.

Mange flere mennesker er døde mens maskin-paradigmet har domineret end på noget andet tidspunkt i historien. Vi havde pludselig fået teknologier der gav os mulighed for at dræbe mange millioner mennesker og havde mistet nok af vores menneskelighed til rent faktisk at gøre det. 

I dag er kombinationen af avanceret teknologi og mangel på menneskelighed farligere end på noget andet tidspunkt i historien. Så længe der findes bare én terrorist med et ønske om at slå ihjel – og med teknologien til at gøre det – så kan ingen vide sig sikre.

Den eneste måde at skabe virkelig sikkerhed på er ved at sørge for at det ikke er muligt at have den slags tanker.

Det er her felt-paradigmets teknologier kommer ind. Det er her det bliver rigtig interessant.

Felt-paradigmets teknologier

Som nævnt ovenfor havde folk i tidligere tider teknikker til at transcendere, det vil sige at lade de enkelte bølger blive ét med det universelle hav, ved at få dem til at blive helt stille. 

sub-con-mindMen det er lettere sagt end gjort. Har du nogensinde prøvet at få dit sind til at være stille? Jo mere man prøver, jo mere aktivt forbliver sindet. Det er det der er gået galt med meditation, det at folk begyndte at prøve. Folk begyndte at se meditation som en metode til at kontrollere sindet, ofte gennem en form for koncentration (på en lyd, på vejrtrækningen eller ved at observere sine tanker). Det kræver en masse disciplin og øvelse og det forhindrer sindet i at transcendere. Enhver form for aktivitet eller anstrengelse fra vores side holder bølgerne aktive og en aktiv bølge kan ikke blive ét med havet. Der er grunden til at folk begyndte at tænke at meditation handlede om afslapning, fremfor det meditation egentligt handler om, at få kontakt med vores indre sande og guddommelige selv.

I 1958 kom en indisk fysiker med den påstand, at forsøg på at kontrollere sindet er en misforståelse af meditation. Man kan ikke tvinge sindet til at transcendere og det behøver man heller ikke. At transcendere er som at komme hjem for sindet og der er ikke noget det hellere vil end det. Det bevæger sig derhen af sig af selv hvis bare det får mulighed for det. Sindet er genetisk programmeret til at transcendere, vi skal bare aktivere programmet.

Og det kræver en specifik teknik. Der er mange hundrede måder at meditere på, men der er kun én måde at transcendere på, den naturlige måde. Men teknikken til at aktivere den naturlige proces var gået i glemmebogen, næsten. Der fandtes stadig mestre i Himalayabjergene, hvor de levede afsondret fra omverdenen, der kendte til den viden. Den unge fysiker havde tilbragt 13 år som elev af en af de sidste mestre i den tradition.

MMY_no_background 600pxFysikeren hed Maharishi Mahesh Yogi. For at adskille sin teknik fra de mange andre meditationteknikker kaldte han den for Transcendental Meditation eller TM, med andre ord ikke så meget en meditationsteknik som en teknik til at transcendere.

Da han begyndte at undervise i sin teknik i 1955, oplevede folk at det var noget andet, noget autentisk. De fik resultater fra den allerførste meditation. I løbet af de næste par årtier blev TM den mest brugte meditationsteknik i verden med over 6 millioner udøvere.

collected_papers-7Det blev også den mest veldokumenterede meditationsmetode. De sidste 45 år har over 200 universiteter taget del i mere end 600 TM-studier, med over 380 artikler der er blevet publiceret i de meste anerkendte videnskabelige tidsskrifter i verden….6000 siders videnskabelig forskning.

Forskningen viser at det at transcendere har en dybtgående effekt på stort set alle områder af livet der kan måles og at det i mange tilfælde er langt mere effektivt end almindelig afslapning eller konventionelle metoder til at behandle problemer med.

deep-restFor eksempel har forskere fundet ud af, at når sindet kommer i tilstanden af indre stilhed, kommer kroppen spontant i en tilstand af meget dyb hvile, langt dybere end almindelig afslapning, og ofte endda dybere end dyb søvn. Ref.American Psychologist 42: 879–881, 1987. Den tilstand aktiverer en indre selvhelbredelsesmekanisme, hvor selv meget dyb stress (endda traumatisk stress) opløser sig selv. Stress ligger til grund for 90% af alle sygdomme. At lære at fjerne årsagen er at lære at helbrede sig selv. Resultatet er at hospitalsindlæggelser og sundhedsudgifter falder med 50% Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987 Ref.American Journal of Health Promotion 14: 284–291, 2000.

serotoninEn anden positiv sidegevinst er at koncentrationen af serotonin, vores lykkehormon, er op til 50% højere efter en TM-meditation Ref.Journal of Neural Transmission 39: 257–267, 1976. Det bekræfter at det at transcendere  er at komme i en tilstand af indre lykke.

Det er noget man ikke har set ret tit før og det alene har potentiale til at vende op og ned på vores sundhedsindustri. Lav serotoninkoncentration sættes i forbindelse med en lang række problemer, som depression, manglende følelsesmæssig stabilitet, migræne, søvnløshed, afhængighed, Alzheimers m.m. Der bliver brugt mange skattekroner hvert år på medicin der kunstigt prøver at regulere vores serotoninniveau, ofte med bivirkninger der er lige så alvorlige som det problem vi prøver at løse. Her sker det helt af sig selv.

Men det der sker i hjernen er endnu mere bemærkelsesværdigt. Når man transcenderer og kroppen kommer i en dyb hviletilstand, bliver hjernen faktisk mere aktiv. Blodgennemstrømningen i hjernen øges og den begynder at fungere som en helhed (målt som EEG-kohærens). Det er en unik måde for hjernen at fungere på som kun ses når man transcenderer og ikke ved andre former for meditation. At transcendere er en tilstand af enhed, en erfaring af en dybere virkelighed i naturen hvor alt er forbundet; og det kan måles i hjernen i realtid. Hele hjernen begynder at fungere som en helhed. Høj EEG-kohærens sættes i forbindelse med følelsesmæssig stabilitet, IQ, kreativitet, indlæringsevne m.m.

brains

Og langtidsvirkningerne er meget iøjnefaldende. Flere hundrede TM-studier (til dels finansieret af 25 millioner dollars i forskningsstøtte fra U.S. National Institutes of Health, der svarer til vores sundhedsstyrelse) foruden millioner af mediterendes erfaringer, har vist at det at transcendere er en af de mest effektive behandlinger der findes for angst, depression, søvnløshed, ADHD, koncentration, selvtillid, lykke, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, IQ, kreativitet, hukommelse m.m.

cnn no backgroundFor eksempel viste undersøgelser af krigsveteraner der led af Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) – en lidelse der kan være vanskelig at behandle – så signifikant en fremgang indenfor få dage eller ugerRef.Journal of Counseling and Development 64: 212–215 at CNN lavede en dokumentar om det og den amerikanske hær anbefaler og anvender nu TM til dens soldater. Det er den eneste behandling der har en dokumenteret effekt.

world-champion-1Et andet eksempel er, at elever på skoler hvor Transcendental Meditation er blevet sat på skemaet, oplever at deres hjerne udvikler sig hurtigere end andre børns – som tilfældet er med børnene fra Maharishi School of the Age of Enlightenment (MSAE) der har vundet 4 verdensmesterskaber i kreativ problemløsning. I 2005 satte New York Times ideen om “TM på skoleskemaet” øverst på deres liste over årets bedste ideer. Siden har 450 skoler i 60 lande gjort TM til en del af skoledagen og flere tusinde nye projekter er under opstart med statsstøtte.

Alle disse resultater er opmuntrende, men man kan undre sig over at “hvis det virker så godt og det har været tilgængeligt i over 40 år, hvorfor gør alle det så ikke?” Hvorfor gør vores regeringer det ikke tilgængeligt for alle, for eksempel ved at refundere udgiften til at lære TM, som de gør med andre typer sundhedsydelser.

Det handler ikke om videnskabelig dokumentation. Der er langt mere dokumentation for, at det at transcendere virker, end der er for nogen anden form for behandling. Og det er både langt billigere og langt mere effektivt. Grunden til at der endnu ikke er støtte til det, er at det næsten lyder for godt til at være sandt. Fra et maskin-paradigme-perspektiv, skulle lidt afslapning ikke have en positiv effekt på så mange forskellige områder. Og de har ret. Afslapning giver ikke den slags resultater, det gør kun transcendens, men for rigtigt at kunne forstå hvad det vil sige at transcendere, er vi nødt til at ændre hele vores paradigme.

Og hvis folk har problemer med at tro på at det kan have så dybtgående en effekt at transcendere for den enkelte, så får de endnu større problemer med den mest iøjnefaldende effekt af at transcendere: felteffekten.

Felt-effekten af at transcendere

waterNår vi springer i vandet, som overfor beskrevet, så giver det ikke kun et plask og en oplivning af bevidsthedsfeltets egenskaber i vores egen bevidsthed (kærlighed, lykke, kreativitet, positivitet m.m.), der breder sig også ringe omkring os. Når vi transcenderer opliver vi kvaliteten af enhed omkring os og det får også andre mennesker til at huske deres grundliggende natur.

lightbulbDet er ligesom en elektrisk pære. Hvordan kan en lille pære lyse et stort rum op? Fordi pæren er forbundet med hele rummet gennem et usynligt felt der hedder det elektromagnetiske felt. Den aktiverer feltet og dets svingninger, lysbølger, spreder sig i alle retninger og lyser hele rummet op. Hvad sker der hvis vi slukker for lyset? Lys-feltet forsvinder ikke, det er der stadig, men det bliver ikke længere aktiveret.

Da folk glemte hvordan man transcenderer, var det som om de glemte hvordan man tænder for lyset. Det resulterende mørke oplever vi som negative tanker der fører til negative handlinger: kriminalitet, korruption, konflikter og endda krige. Negativitet er bare fraværet af positivitet, ligesom mørke bare er fraværet af lys.

Men ligesom det kun er nødvendigt med nogle få gadelamper for at oplyse en hel by, så er det ikke nødvendigt at alle mennesker transcenderer for at fjerne mørket i alles sind.

1% effekten
I 1960erne forudsagde Maharishi, at hvis én person transcenderer, så vil vedkommen påvirke 100 andre omkring sig i positiv retning. Det vil sige at hvis 1% af befolkningen lærer at transcendere, så vil det være tilstrækkeligt til at skabe en målelig effekt for en hel by. Maharishis motto blev:

Lad være at bekæmpe mørket, bare tænd  lyset. ” 

I de tidlige 70’ere var der så mange der lærte TM (en halv million i USA alene i 1974) at flere hundrede byer faktisk havde én procent af befolkningen der praktiserede TM. Så forskerne begyndte at undersøge om der virkelig var en målbar effekt. De fandt ud af at kriminaliteten konsekvent faldt med 20%  i forhold til byernes egne tidligere tendens og i forhold til andre byer der ikke havde 1% af befolkningen der transcenderede. De kunne udelukke alle andre mulige forklaringer på ændringen og sandsynligheden for at det kunne være et tilfælde var mindre en 1 promille.Ref.Journal of Crime and Justice vol. 4, 1981, pp 25-45

Så i stedet for at være nødt til at lære alle at transcendere, viste det sig at 1% af befolkningen faktisk var tilstrækkelig til at gøre en forskel. 

Det var allerede blevet meget nemmere.

Men hvor folk i TM-organisationen var begejstrede, var resten af verden skeptisk. Fra maskin-paradigmets perspektiv var sådan en effekt helt og aldeles umulig. Hvis det var sandt, så ville det være det første videnskabelige bevis på at vi rent faktisk er forbundne og at hele maskin-paradigmet ganske enkelt er forkert.

Folk bryder sig ikke om at få at vide at de tager fejl og de er normalt heller ikke særligt taknemmelige overfor folk der ryster hele deres verdenssyn. Pludselig blev folk meget mistroiske. Der begyndte at lyde rygter om at TM-organisationen var en kult. Det var omkring den tid hvor hele verden blev rystet af historier om rigtige kulter med hjernevask, pengeafpresning, masseselvmord m.m. Pludselig var alt der var mærkeligt en kult og TM-organisationen blev set som mærkelig… så konklusionen var nærliggende.

Når folk talte om meditation i de tidlige 70’ere, talte de om Transcendental Meditation, da det stort set var den eneste form for meditation dengang. Men efter de første undersøgelser kom frem, og Maharishi begyndte at tale om verdensfred, blev de lange køer af mennesker der gerne ville lære TM kortere og kortere og mange andre meditationsteknikker kom til. De lovede de samme resultater som TM, men uden al den snak om verdensfred.

Medierne var ikke til megen hjælp. Når en ny undersøgelse kom frem, der viste gode resultater, så var det i 90% af tilfældene en undersøgelse af TM. Men da medierne gerne ville være neutrale, skrev de bare at “meditation sænker forhøjet blodtryk” eller “meditation giver bedre indlæring,” hvor resultaterne for “meditation” ofte var skuffende eller ikke-eksisterende. At transcendere er det der giver resultater. Meditation hvor man ikke transcenderer, gør ikke det helt store. For eksempel har den amerikanske hjerteforening for ikke så længe siden anbefalet læger at ordinere TM for forhøjet blodtryk, men frarådet dem at ordinere andre meditationsteknikker, herunder mindfulness eller yoga, da der ikke er nogen klar evidens for at det virker.

Følgelig begyndte folk i TM-organisationen at spørge Maharishi, om det ikke ville være bedre bare at fokusere på de personlige resultater af TM og ikke snakke om den sociale effekt, men det ville han ikke overveje så meget som ét øjeblik. Det var en teknologi der kunne ændre verden og det skulle man snakke om. Hvis folk ikke var klar til at forstå det nu, så ville de blive det senere.

Fremfor at nedtone sine påstande var Maharishi kun ved at varme op. Han havde langt kraftigere ting i ærmet.

I 1976 begyndte Maharishi at undervise i en udvidelse af TM, som han kaldte for TM-sidhi-programmet og Yogisk flyvning. Det var teknikker med en langt mere dybtgående effekt end TM-teknikken for udøverne selv, men også med en langt kraftigere felteffekt. Man fandt frem til at hvis folk praktiserer de avancerede teknikker sammen i en gruppe, så bliver effekten endnu større og vokser med kvadratet på antallet af deltagere.

For at illustrere hvordan det virker, så forestil dig 3 personer der springer i vandet, den ene efter den anden. De skaber hver en bølge med en vis højde og et vist momentum. Og det afgør hvor langt ringene breder sig i vandet før de falder til ro og således hvor stor en del af vandoverfladen der påvirkes.

lakesForestil dig nu at de 3 personer i stedet for at hoppe i vandet hver for sig, tager hinanden i hænderne og springer i vandet sammen. Den bølge de skaber bliver 3 gange større og breder sig 3 gange længere ud. Det betyder at det område der bliver påvirket, øges med kvadratet på radius eller er 9 gange større.

Når man transcenderer virker det efter samme princip. 3 viderekomne mediterende der mediterer sammen kan skabe den samme indflydelse som 9 TM-mediterende der mediterer hver for sig i deres hjem, en effekt for 900 personer.

Herfra vokser kurven meget hurtigt:

 • 20 viderekomne TM-mediterende samlet på ét sted har samme effekt som 400 der mediterer hver for sig, for 40.000 mennesker
 • 200 viderekomne TM-mediterende har samme effekt som 40.000 der mediterer hver for sig, for 4.000.000 mennesker
 • 2.000 viderekomne TM-mediterende har samme effekt som 4.000.000 der mediterer hver for sig, for 400.000.000 mennesker
 • 9.000 viderekomne TM-mediterende har samme effekt som 81.000.000 der mediterer hver for sig, for 8,1 milliarder mennesker.

Det lyder som langt ude – fra et maskin-paradigme perspektiv i al fald – men det muliggjorde nogle meget bemærkelsesværdige eksperimenter. Da det antal personer der skal til for at få en effekt, ikke er så højt, kan forskerne på forhånd forudsige en effekt, som et fald i kriminaliteten i en by eller et område. De vælger normalt et område med en situation under forværring, så ingen ved deres fulde fem ville forudsige en fremgang – og så samler de tilstrækkeligt mange viderekomne mediterende til at de kan opnå det ønskede resultat.

Lad os se på nogle eksempler
Et sådant eksperiment fandt sted i sommeren 1994 i Washington DC, hvor det på forhånd blev forudsagt at voldelig kriminalitet ville falde med 20%. Forudsigelsen blev sendt til alle nyhedsmedier og til over 1400 videnskabsfolk og politikere i området. Som følge af det udtalte lederen af Washingtons politi på TV at det eneste der ville kunne få kriminaliteten til at falde med 20% ville være 50 cm sne (ikke særligt sandsynligt om sommeren). Der blev brugt over en milliard dollars om året på at bekæmpe kriminalitet og alligevel steg kriminaliteten med 10% om året.

Da eksperimentet begyndte, steg antallet af viderekomne TM-mediterende gradvist og efterhånden som gruppen blev større, begyndte kriminaliteten af falde mere og mere. Ved eksperimentets afslutning, hvor gruppen var størst, var kriminaliteten faldet med 23%.

DC-250x185
Sandsynligheden for at forholdet mellem det voksende antal viderekomne TM-mediterende og faldet i kriminalitet kunne skyldes et tilfælde var mindre en 1 til 500 millioner. Indenfor forskning anses et resultat for at være signifikant hvis sandsynligheden for at det er et tilfælde er 1 til 20. Dette forsøg var 25 millioner gange bedre end standarden. Studiet blev publiceret i et af verdens mest ansete samfundsvidenskabelige tidsskrifter (Social Indicators Research) og Washington Police blev medforfatter af artiklen. Ref.Social Indicators Research (1999, vol. 47, no. 2)

Men det var kun kriminalitet. Kunne teknologien mon standse krige?
Det perfekte sted at teste det var Libanon, et af de mest stressede steder i verden i starten af 1980’erne, med en kronisk borgerkrig der havde stået på i næsten 20 år.

Så en gruppe forskere og frivillige lavede et forsøg, hvor de samlede en gruppe på 200 viderekomne TM-mediterende i Jerusalem. De forudsagde at så snart gruppen startede ville 8 variabler blive bedre samtidig, herunder kriminaliteten i Jerusalem og Israel som helhed, ildebrande, børsnoteringerne, stemningen i landet (indikeret ved forsidehistorierne i landets største aviser) og krigen i nabolandet Libanon. De samlede alle disse 8 variabler i et livskvalitets-indeks.

Forsøget forløb ikke helt som planlagt. I stedet for én stor gruppe, der begyndte på startdatoen og holdt inde på slutdatoen, flukturerede antallet af deltagere signifikant under hele forsøgsperioden – de var alle frivillige der tog fri fra deres arbejde og lignende for at deltage – som det fremgår af grafen herunder.

mtuf

Men det gjorde bare forsøget mere bemærkelsesværdigt.

Normalt bør et indeks ikke svinge ret meget, da tilfældige udsving af de enkelte elementer er tilbøjelig til at udligne hinanden. I dette tilfælde svingede indekset signifikant, med op til 3 standardafvigelser. Når udsvingene blev sammenholdt med gruppens størrelse var der en meget tydelig sammenhæng.

jeruzalem

Husk analogien med at tænde for lyset så mørket forsvinder. Det er præcis det vi ser her, bortset fra at her ser det ud som om der er én der leger med lysdæmperen. Vi skruer lidt op for den – og opliver lidt mere positivitet – og mørket (negative tanker) forsvinder lidt mere. I dette tilfælde udtrykker det sig i mange forskellige adfærdsmønstre, hvad enten det er hos kriminelle på Jerusalems gader, investorer på aktiemarkedet eller hos soldater i nabolandet Libanon. De forskellige adfærdsmønstre har ikke noget tilfælles bortset fra at de alle påvirkes af graden af positivitet.

Chancen for at så nær en sammenhæng var et tilfælde var mindre en 1 i 10.000 (500 gange bedre end den videnskabelige norm). Studiet blev publiseret i et anerkendt tidskrift, der udgives af Yale, Journal of Conflict Resolution.Ref.Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no.4, Dec 1988, pp. 776-812

6 tilsvarende forsøg blev organiseret over en periode på 3 år. Hver gang blev det på forhånd forudsagt at forsøget ville standse, eller signifikant indskrænke krigen i Libanon. 3 forsøg foregik i lokalområdet med nogle få hundrede viderekomne TM-mediterende, nok til at skabe en indflydelse for hele området, mens 4 forsøg foregik i USA eller Europa, men med grupper på 5-7000 viderekomne TM-mediterende, nok til at skabe en effekt for det meste af verden.

Senere analyse af data viste at der under disse 7 forsøg skete følgende gennemsnitlige ændringer:

 • 66% mere samarbejde mellem stridens parter
 • 48% fald i konfliktniveauet
 • 68% fald i krigsskader
 • 71% fald i krigsdræbte

Chancen for at så stort et fald kunne ske 7 gange i træk var én i ti millioner billiarder. Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17(1): 285–338, 2005

For at sætte det i perspektiv: Så er chancen for at du vinder i Lotto i denne  uge mellem én til 4 millioner for et lille land til én til 300 millioner i det amerikanske Powerball Lottery. Så chancen for at du vinder i Lotto i denne uge er 30 milliarder til 2 billiarder gange større en chancen for at det kunne have været et tilfælde, fremfor en effektiv fredsskabende teknologi. Hvis jeg var dig ville jeg købe nogle Lotto-kuponer i denne uge, for dine chancer er rigtigt gode!

Kan teknologien også forebygge terrorisme?
Ja det ser det ud til. Under de 4 forsøg, hvor gruppen var stor nok til at påvirke det meste af verden (3 i USA, 1 i Holland) følte terrorister tilsyneladende mindre trang til at slå deres medmennesker ihjel. Dødsofre og skader på grund af terrorisme faldt med 72%.

Military force practicing TM in Ecuador

Forsøgene var normalt af kort varighed og varede kun nogle få uger, mens effekten faktisk øges med tiden, efterhånden som den positive indflydelse akkumulerer. Hvad ville der ske hvis man kunne samle en permanent gruppe viderekomne TM-mediterende, som en professionel fredsskabende gruppe?

Ville det så være muligt at skabe varig fred?
JoaquimChissano2
Det blev testet i vid udstrækning i Mozambique. I 1994 læste præsidenten af Mozambique, Dr. Alberto Joaquin Chissano om forskningen, blev imponeret og bestemte sig for at prøve det af.

Han lærte selv TM og beordrede så hele hæren til at lære Transcendental Meditation med dens avancerede teknikker og praktisere det hver dag i en stor gruppe. Fra det øjeblik standsede borgerkrigen, der havde raset i 17 år, brat og startede aldrig igen. De følgende år havde Mozambique, der engang var verdens fattigste land, verdens hurtigst voksende økonomi.

Nogle få år senere, i 1999, skrev New York Times:

Syv år efter at geværerne tav, hører man lyden af trykluftbor, nye hoteller skyder op, nye skoler åbner og nyanlagte veje breder sig ud over landet. 

Det tidligere krigshærgede, raserede landskab står nu frodigt med majs, cashewnødder og mango. Inflationen er faldet til 2%, fra 70% i 1994. Økonomien er vokset med et gennemsnit på 10% om året siden 1996. Efter i årevis at have været afhængig af fødevaredonationer, er Mozambique nu næsten selvforsynende. 

Engang et symbol på Afrikas katastrofale krige, er Mozambique nu en succeshistorie.

Der er blevet fortaget 50 andre forsøg som disse. Hver eneste gang blev den forventede effekt annonceret på forhånd og hver eneste gang var der så stor succes at rekorden flere gange blev slået – et rekordstort fald i krigshandlinger, kriminalitet, trafikulykker, positiv kursudvikling på aktiemarkedet m.m. – Studierne har ført til 20 publikationer i videnskabelige tidsskrifter.

Hvis et enkelt forsøg viser en sådan effekt, så er det sandsynligt at der kan findes en alternativ grund, men hvis mere en 50 studier bekræfter den samme effekt, over alt i verden, bliver det meget svært at finde på alternative forklaringer.

Disse TM-felt-effekt-studier udgør ikke kun den første solide videnskabelige dokumentation for at felt-paradigmet er reelt, de indikerer også en teknologi til at skabe gennemgribende forandringer som verden ikke tidligere har set.

Spar penge, sæt skatterne ned
Er det en rentabel teknologi? Ja, selvfølgelig, fordi den ikke involverer de store udgifter. Hvis viderekomne TM-mediterende praktiserer deres teknikker sammen én time to gange om dagen, er det nok til at skabe effekten. Så det kan være en gruppe studerende på en skole, en gruppe indsatte eller en gruppe kolleger i den samme virksomhed. De følger deres normale daglige rutine, og føjer bare meditationen til den, ofte udenfor normal arbejds- eller skoletid.

Samtidig kan teknologien give anledning til betydelige besparelser. For eksempel gav en permanent gruppe på 120 viderekomne TM-mediterende i nærheden af Merseyside i England et fald på 60% i forhold til tendensen i resten af landet over en periode på 4 år. Det forebyggede 225.000 kriminelle handlinger og sparede Merseysides skatteydere for udgifter i forbindelse med kriminalitet på 2 milliarder dollars. Det blev beregnet at for hver time de viderekomne TM-mediterende gjorde det de skulle, sparede lokalsamfundet 6000 dollars. Selv hvis de mediterende blev betalt 30 dollars i timen (hvad de ikke blev), ville det stadig være 200 gange billigere  end gængse metoder til at håndtere kriminalitet og samtidigt langt mere effektivt.

Og det var en forholdsvis lille gruppe. Med den kvadratiske effekt ville en gruppe der var 10 gange større skabe en virkning for 100 gange så mange mennesker, og det ville betyde at omkostningen ville blive 10 gange lavere pr. borger.

De 50 studier har tilsammen vist, at hvis vi kan ændre den måde folk tænker på i en mere positiv retning, så ændrer alting sig. Korruption forsvinder, sundhedsudgifterne falder, økonomien bliver bedre, folk bruger mere af deres potentiale så der bliver mindre arbejdsløshed m.m. Det betyder større indtægter og færre udgifter for landet. Forskningen efterlader ingen tvivl om at skatteyderne kunne spare så mange penge ved hjælp af disse bevidsthedsteknologier at det ville være forholdsvist let at sætte skatterne ned, i det mindste den del af skatten der går til våbenindustrien, lægemiddelindustrien og i lommerne på korrupte politikere m.m.

Så verdensfred og lavere skatter. Nogen der ikke er interesseret i det?

Vil du holde det hemmeligt?

Forhåbentligt begynder du nu at forstå at den eneste grund til at vi stadig har krige, kriminalitet, korruption og høje skatter er at folk ikke er klar over at der findes et alternativ.

Nu hvor du kender til og forstår hvordan disse bevidsthedsteknologier fungerer, vil du så holde det hemmeligt eller vil du dele det med andre så I sammen kan forlange at staten sætter sig ind i det og implementerer det?

Her er nogle få ting du kan gøre:

1.Del denne side. Oversvøm internettet, stop ikke før alle kender til og forstår teknologierne.

2.Vær selv et lys. Lær at transcendere så snart som muligt og stop ikke der. Tag TM-Sidhi-kurset så du selv bliver en viderekommende TM-mediterende. Træningen udgør en betydelig udgift, men jeg kan love dig at det sandsynligvis bliver din bedste investering. En europæisk undersøgelse viste at 97 af de personer der besvarede spørgsmålet om hvordan de ville vurdere TM som investering mente at det var en god investering og 35% mente at det var den bedste investering de nogensinde havde foretaget. Find dit lokale TM-kursussted.

3. Indfør det i den lokale skole, virksomhed eller fængsel. Fortæl lederen om de vidtgående fordele for alle der praktiserer det, mens den samfundsmæssige effekt er en gratis bonuseffekt. Denne teknologi er så potent at hvis én skole, ét fængsel eller én virksomhed implementerer den, er det tilstrækkeligt til at øge harmonien i hele landet.

4. Hvis du er studerende, så begynd at udvikle din egen hjerne i stedet for at ødelægge den. 
Før i tiden havde du brug for viden for at få succes i livet. Nu er viden bare et museklik væk. Det du først og fremmest har brug for for at få succes nu om dage er din personlige egenskaber, som kreativitet, evnen til problemløsning, evnen til at omgås andre, evnen til at lære nye ting hurtigt m.m.

Disse kompetencer afhænger først og fremmest af hvor godt din hjerne fungerer. Det nuværende uddannelsessystem kan lære dig ting, men det kan ikke lære dig at udvikle din hjerne.

Faktisk er campuslivet på de fleste universiteter skadeligt for hjernen (søvnunderskud, alkohol og stoffer er alle meget skadelige for hjernen) Hvorfor ikke gå på det eneste universitet i verden der udvikler din hjerne i stedet. Maharishi University of Management, i Fairfield, Iowa, USA har en af verdens største grupper af viderekomne TM-mediterende. Over 1000 af dem praktiserer deres gruppemeditation der hver eneste dag.
dome
Jo større gruppen er, jo større er effekten for samfundet, men også for deltagerne selv. Du kan ikke gøre noget bedre for din hjerne.

mumDen uddannelse du får på dette universitet er på niveau med de fleste andre universiteter hvad angår viden, men du får noget oveni, som ingen andre universiteter i verden kan tilbyde, og som paradoksalt nok er det eneste der betyder noget for en erhvervskarriere i dag: udfoldelsen af dit potentiale. Det er ikke begrænset til udviklingen af hjernen, men en åndelig udvikling der har en positiv indflydelse på alle aspekter af livet. I mellemtiden bidrager du maksimalt til skabelsen af en bedre verden.

5.Støt en gruppe professionelle yogiske flyvere
Mange mennesker giver penge til velgørenhed, men ofte med meget begrænsede resultater. Her er en sag der faktisk kan gøre en forskel. Maharishis mål var altid at skabe en varig gruppe af professionelle fredsskabere der var stor nok til at skabe en inflydelse for hele verden. Ifølge hypotesen om kvadratroden af 1% har en sådan gruppe brug for 9.000 viderekomne TM-mediterende.

I slutningen af 80’erne var TM-organisationen – takket være én bidragyder – i stand til at opretholde en sådan gruppe i Indien i 4 år, fra 1987 til 1991. Det var på det tidspunkt Berlin-muren faldt og den kolde krig sluttede. Sovjetunionens hær, den største i verden med 12 millioner soldater, opløstes spontant uden at affyre et eneste skud. Det kunne være et tilfælde… Men det var det ikke (du kan læse mere om det i bogen). Faktisk burde overskriften på denne side ikke være ‘50 forsøg der kan ændre verden’, men ‘50 forsøg der allerede har ændret verden’.

For nuværende er der 2 fornyede bestræbelser på at etablere sådanne gruppper igen:

En gruppe i Indien der er stor nok til hele verden, da lønninger er langt lavere i Indien end i Vesten. Udgifterne til en professionel fredsskaber dér er kun 1500 kr. om måneden (løn plus leveomkostninger). På nuværende tidspunkt er der en gruppe på 3000 professionelle yogiske flyvere, overvejende sponsoreret af TM-bevægelsen og flere hundrede private bidragsydere. Målet er at udvide gruppen til 16.000. Det betyder at med denne teknologi kan én stat, eller én eneste milliardær skabe varig fred for hele verden. For renterne fra omkring 1 milliard dollars ville man kunne betale for omkostningerne til en sådan gruppe, varigt.

En gruppe i Fairfield, Iowa, USA, der er stor nok til at influere hele USA. Eftersom gruppen allerede har 1000 viderekomne TM-mediterende fra byens universitet og omgivende samfund, er det kun nødvendigt med 6-700 mere for at skabe en signifikant effekt for hele USA. I over 8 år har én privat bidragyder betalet 1 million dollars om måneden til professionelle yogiske flyvere, og gruppen var faktisk tilstrækkelig stor. I den periode faldt kriminaliteten i hele USA med over 40%, op til 80% i store byer som New York. Men nu er han ikke længere i stand til at finansiere projektet, så der er et presserende behov for at finde andre kilder, enten fra staten (hvad der kan tage lang tid) eller fra private. En professionel yogisk flyver koster omkring 1000 dollars om måneden.

Nye teknologier har altid haft potentiale til at ændre ting. Denne nye bevidsthedteknologi kan være svær at forstå, men når du har forstået den og det den kan give verden, håber jeg at du ikke kan lade være med at føle dig meget fortrøstningsfuld vedrørende verdens fremtid. Hvor længe det tager før den fremtid bliver virkelig afhænger af dig. Bevidsthedsteknologierne har allerede eksisteret i over 40 år. Vil du vente 40 år til eller foretrække du at se dem implementeret i løbet af 40 dage. Det er muligt. Al den videnskabelige evidens er der. Det eneste der mangler er at folk kender til det og forstår hvordan det virker, får deres venner til at forstå hvordan det virker og sammen forlanger af deres regering at de også forstår hvordan det virker. Eller at en enkelt milliardær træder frem og selv skaber verdensfred.

Tak for at have brugt tid på at læse dette. Jeg håber at du vil finde veje til at realisere det.

Joachim Claes
Joachim@fieldparadigm.dev