De wetenschap van het onmogelijke
Alle oorlog en terrorisme beëindigen…
op een paar weken tijd

Wat je hieronder gaat lezen zal waarschijnlijk ongelooflijk klinken…te mooi om waar te zijn…maar het is gebaseerd op 40 jaar onderzoek aan 250 universiteiten, inclusief:

university-logos-EU

Al dit onderzoek samen geeft ons nu onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs dat we veel krachtiger zijn dan we zelf geloven om:

 • Onze gezondheid en ons geluk te verbeteren,
 • Ons volledig hersenpotentieel te ontwikkelen,
 • en zelfs alle oorlogen, terrorisme, misdaad en corruptie te stoppen… in slechts enkele weken.

Hoe ongelooflijk dit ook klinkt, als dit bedrog zou zijn, dan zou het het grootste bedrog ooit zijn, want de hele wetenschappelijke wereld zou erbij betrokken zijn: honderden universiteiten die er aan meegewerkt hebben, en meer dan 100 wetenschappelijke tijdschriften, inclusief bijna alle meest prestigieuze ter wereld, die dit onderzoek gepubliceerd hebben.

Als het aan de andere kant echt waar zou zijn, dan zou het de grootste ontdekking ooit zijn, want het zou aantonen dat we op enkele weken tijd alles kunnen veranderen.

Je hoeft niets te doen, alleen maar een paar minuutjes de tijd nemen om het te begrijpen. Dit is een technologie die door onze regeringen moet worden gebruikt, en verschillende regeringen gebruiken het al, maar nog lang niet genoeg.

We gaan bijvoorbeeld aan het einde van deze pagina een praktisch project voorstellen om voorgoed een einde te maken aan de oorlog in Syrië en de terreurdreiging van Islamic State. De kostprijs met deze technologie zou ongeveer 10 miljoen € bedragen, met 100% garantie op success (gebaseerd op tientallen vorige gelijkaardige experimenten, waar men effectief oorlogen heeft doen stoppen). In tegenstelling, de Europese regeringen hebben samen 10 miljard € (1000 keer meer) voorzien enkel en alleen om met de vluchtelingen crisis te kunnen omgaan, zonder zelfs enige hoop om aan de oorlog zelf iets te kunnen doen.

Regeringen zouden niets liever dan dit te gebruiken, maar ze hebben schrik dat de bevolking het niet zou begrijpen, en dat is meestal geen goed idee voor wie afhankelijk is van stemmen.

Dit is waarom ik deze website geschreven heb. Ik ben deze technologie al 15 jaar aan het onderzoeken, met de bedoeling er een boek over te schrijven, maar heb uiteindelijk beslist om het gewoon online te zetten.

Ik voel mij eigenlijk een beetje schuldig dat ik het niet eerder gedaan heb. Ik ben een Belg die niet ver van Brussel woont, en om dan te zien dat ondanks alle toegenomen politie en soldaten op onze straten, men toch gewoon gezellig op onze luchthaven kan binnenwandelen om de boel op te blazen…Als men wat hieronder staat had geweten had het gemakkelijk voorkomen kunnen worden

Het veld paradigma: Zo werkt het

couple-diningAls we rondom ons kijken zien we heel veel verschillende objecten, allemaal gescheiden van elkaar. Er is een stoel, een tafel, en niets daartussen. Op de zelfde manier zien we onszelf als gescheiden van elkaar. Ik zit hier, jij zit daar, met niets daartussen.

In oude tijden hadden mensen een ander paradigma. Ze geloofden dat alles wat leeft een onderdeel is van een groter geheel en dat hun individuele bewuste geest is zoals een golf op een oceaan van een hoger universeel bewustzijn.

Ze geloofden dat deze kracht het zuivere goede was, (liefde), en alomtegenwoordig, alwetend en almachtig was, kwaliteiten die meestal geassocieerd worden met een goddelijk wezen, maar dat zij zagen het niet als een individueel wezen maar als een alomtegenwoordige kracht in de natuur, een veld van bewustzijn waar ze allemaal deel van uit maakten.

me-and-obamaHoe romantisch het ook mag klinken om een deel van één of andere hogere kracht te zijn, het lijkt onmogelijk, niet?  Ons bewustzijn is duidelijk gebonden aan onze lichamen en die zijn duidelijk van van elkaar gescheiden.

Ja en nee. Het hangt er allemaal vanaf hoe je het bekijkt.

compWe zien de lichaam geest relatie meestal als een computer. De hardware (hersenen) schept de software (geest). Dat voelt aan als een logische analogie. Zet de hardware af (slaap) en de software werkt niet meer, beschadig de hardware (hersenletsel) en dat zal zeker een invloed hebben op de kwaliteit van de software. En als de computer helemaal stuk is, dan is het “game over”. Vanuit dat perspectief zouden we helemaal van elkaar gescheiden moeten zijn. We hebben verschillende computers elk met onze eigen software.

radio300In de oude tijden zagen mensen de relatie tussen geest en lichaam meer als een radio. De muziek is duidelijk gekoppeld aan de hardware van de radio. Zet de radio af en de muziek speelt niet meer. Verander de hardware van de radio en dat zal zeker de kwaliteit van de muziek aantasten, en als de hardware permanent beschadigd is dan stopt de muziek.
Echter, in het geval van de radio wordt de muziek uitgedrukt door de hardware, maar ze komt niet van de hardware. De muziek zelf is een vibratie van een alomtegenwoordig  elektromagnetisch veld dat alles met elkaar verbindt (dat is waarom we een radiosignaal op één punt kunnen uitzenden en het op alle punten daaromheen kunnen ontvangen, omdat in dit veld ieder punt verbonden is met elk ander punt).

We weten ook dat dit veld tegelijkertijd kan vibreren op vele verschillende manieren, net zoals een oceaan in verschillende golven tegelijkertijd kan oprijzen.

radio-broadcaster

 • 97.1 FM: Klassiek
 • 101.7 FM: Rock
 • 103.5 FM: Pop
 • 106.4 FM: Dans

Ieder menselijk lichaam is dan net als een radio afgestemd op één specifieke frequentie, zo dat iedereen zijn eigen muziek kan spelen, zijn eigen gedachten kan hebben. Maar bij de bron van onze gedachten zijn we allemaal met alles en iedereen verbonden. Onze geest is gelokaliseerd in ons lichaam maar is tegelijkertijd een deel van iets dat veel grootser is, iets dat ons allemaal verbindt.

Dit was niet zomaar iets wat mensen geloofden, het was hoe ze het ervaarden.

subounscious mind

Ze hadden een manier om hun geest in een toestand te brengen waar ze volledig bewust en alert bleven maar tegelijkertijd een absolute stilte konden ervaren. Een golf die volledig stil wordt, wordt de oceaan. Men kon een bewuste ervaring hebben van eenheid met alles en iedereen.

We gaan deze ervaring  transcenderen  noemen, omdat ze de grenzen van hun individuele geest transcendeerden en hem in een toestand van onbegrensdheid brachten.

Transcenderen was zoals een duik nemen in de oceaan. Ze maakten een grote plons en beroerden zo de oppervlakte van het water. De kwaliteiten van dit veld, latent in hun bewustzijn aanwezig, zoals liefde, werden plotseling levendig.

love-wavesHeb je ooit al eens nagedacht wat liefde is? Uiteindelijk is het gewoon een ervaring van je verbonden voelen met iemand anders, omdat we via dit veld ook verbonden zijn met anderen. Als men enerzijds zegt dat dit hogere bewustzijn alomtegenwoordig is (=alles met elkaar verbind) en anderzijds “liefde” is, dan zegt men eigenlijk 2 keer hetzelfde.

waterTranscenderen had echter nog een interessanter neven-effect. Wanneer mensen een diepe duik in de oceaan nemen is de plons niet beperkt tot de plaats waar ze de oppervlakte raken. Er ontstaan ook golven in de omgeving, die zich in de oceaan verspreiden. Het gevoel van verbondenheid werd niet enkel verlevendigd bij de persoon die transcendeert maar ook bij iedereen rondom hem/haar. Plotseling werden de gedachten en handelingen van de mensen in de omgeving spontaan meer positief en liefdevol.

Gisteren hadden mensen niet het gevoel dat ze iets verkeerd deden als ze hun buur schade berokkenden bij iets dat ze voor zichzelf wilden, vandaag voelt dat niet meer juist aan.  Ze kunnen niet verklaren waarom ze er nu anders over denken, het gebeurde gewoon.  De technieken om te transcenderen zijn in essentie technieken om “positiviteit uit te stralen”, net zoals een lamp licht uitstraalt.

Na verloop van tijd verloren de mensen, jammer genoeg, het vermogen om te transcenderen, en toen begon ook hun visie op de wereld te veranderen. Ze hadden niet langer de mogelijkheid om de diepere lagen in hun geest te ontwikkelen en begonnen meer alleen vanuit de oppervlakkige niveau’s te leven, enkel vanuit de top van de golf.

De geest werd plotseling in twee delen gesplitst, wat we in de psychologie vandaag het bewuste en het onbewuste deel van de geest noemen. 

con-sub-mindDe oceaan zat nu verborgen in de onbewuste geest, wat Carl Jung het “collectieve onderbewuste” noemde(het onbewuste deel van onze geest dat we delen met elkaar). Mensen vergaten gewoonweg hun verbinding met de natuur en met elkaar.

Daardoor veranderde hun paradigma. Ze geloofden nog wel dat er een soort hoger, alomtegenwoordig, alwetend, almachtig wezen was, dat alles in het universum controleerde, maar ze begonnen dit wezen te zien als een persoon, van hen gescheiden, eerder dan een veld waar ze allen een deel van waren.

We zullen dit geloofssysteem het God Paradigma noemen, het geloof dat wij afgescheiden zijn van dit hoger bewustzijn, en het van buiten uit moeten vereren, in plaats van het in onszelf te ervaren.

Het verlangen om de diepere lagen van de realiteit te begrijpen verdween echter niet, dus keerden de mensen zich naar een nieuw begripskader: de wetenschap. Wetenschappers konden de verschijnselen in de natuur meer en meer verklaren als materiële processen: kleine balletjes, atomen genoemd, in interactie met andere kleine balletjes in een veld, zoals van de zwaartekracht of elektromagnetisme. Plotseling was er geen hoger wezen meer nodig, en mensen begonnen te geloven dat er misschien zelfs niets hoger was. Het universum werkte gewoon als een voorspelbare mechanische machine.

We zullen dit het Machine Paradigma noemen. Het geloof dat er helemaal geen hoger bewustzijn is.

Hoe meer we in staat waren de natuurwetten te begrijpen, en hoe meer technologie als een gevolg daarvan werd ontwikkeld, technologie die duidelijk resultaat opleverde en meer en meer materieel comfort in ons leven bracht, hoe meer we het Machine Paradigma als de uiteindelijke realiteit gingen zien, tot we zelfs gingen geloven dat het leven zelf een uitdrukking was van materiële processen, het leven zoals in de computeranalogie. De hardware creëert de software.

Maar al vlug kwam iemand het feestje bederven: Albert Einstein.einstein

Toen Einstein zijn Nobelprijs kreeg was dat niet voor zijn bekende formule E=Mc2 of voor zijn algemene relativiteitstheorie, maar voor een artikel dat hij schreef en dat het begin was van de quantum fysica revolutie.

De quantum fysica bracht aan het licht dat ons concept van het universum, opgebouwd uit kleine materiële balletjes, gewoon een illusie was. Zelfs de fundamentele bouwstenen van de natuur, zoals elektronen, zijn in realiteit vibraties in een veld dat zich voor doet als materie. Het verschil tussen materie en lege ruimte is, dat waar er materie is, het veld daar trilt, terwijl het dat in de lege ruimte niet doet.

electronfield-2-men

Einstein ging nog een stap verder en voorspelde dat de fysica ooit de wiskundige formules zou vinden die zouden beschrijven hoe alles, alle krachten en alle materie, ontstaan door verschillende vibraties van één enkel veld.

Dit is wellicht moeilijk te vatten, en vereist iets meer uitleg.

Het elektromagnetisch veld kan op verschillende manieren trillen en zo verschillende fenomenen in de natuur veroorzaken, zoals licht, radiogolven, microgolven enz. waves

Wat speciaal is aan velden is dat zij al die verschillende trillingen tegelijk kunnen creëren. Iedereen weet dat je het licht kan aandoen, de radio kan aanzetten, en de microgolfoven kan gebruiken, allemaal tegelijkertijd, zonder enig probleem.

Op dezelfde manier voorspelde Einstein men wiskundige formulering zou vinden die zouden beschrijven dat dit éne veld op verschillende manieren kan vibreren, en zo elektronen, protonen, zwaartekracht, elektromagnetisme enz.  allemaal tegelijkertijd kan doen ontstaan.

Einstein heeft het grootste deel van zijn leven besteed om deze wiskundige formulering te vinden. Hij is er niet geslaagd om ze te vinden, maar was wel een inspiratie voor vele anderen, en in 1983 was het eindelijk zo ver en vond men wiskundige vergelijkingen voor wat de Verenigde Veld (of superstring) theorie werd genoemd.

Intussen is men heel ver gekomen om deze formulering ook experimenteel te bewijzen (de ontdekking van de Higgs boson was een stap in die richting) en de meeste experten in de fysica zijn het erover eens dat het maar een kwestie van tijd is voor men het definitieve bewijs ontdekt.

En dat wil zeggen dat we ons hele wereldbeeld moeten veranderen.

Het Verenigd Veld

Als dit verenigd veld echt bestaat, dan moet het per definitie de eigenschappen van alomtegenwoordigheid, alwetendheid, en almachtigheid hebben. Wanneer alles verschijnt als verschillende vibraties van één enkel veld, dan moet dit veld per definitie overal aanwezig zijn, het moet zich bewust zijn van ieder kleinste onderdeel van de schepping zodat elk deel met elk ander deel kan gecoördineerd worden, en het moet in staat zijn om alles te creëren.

Met andere woorden, de laatste ontdekkingen in de fysica bevestigen uiteindelijk gewoon wat de oudste teksten ter wereld al 5000 jaar geleden beschreven, dat bewustzijn een veld is.

Dus in plaats van het axioma van het Machine Paradigma dat bewustzijn voortkomt uit de materie, zoals bij onze computer analogie (iets wat niemand ooit heeft kunnen bewijzen, maar wat gewoon als waarheid werd aanvaard) is het axioma van het Veld Paradigma dat bewustzijn de materie schept.

radio300In dit verband gaan we er dus vanuit dat de radio analogie een betere manier is om ons bewustzijn te beschrijven. Er is één bewustzijnsveld dat oprijst in verschillende golven. Ieder menselijk wezen is dan zoals een radio afgestemd op een particuliere frequentie, zodat de eigen muziek (gedachten) kan gehoord worden. Maar bij de bron van onze gedachten zijn we allemaal verbonden.

me-and-obama

Het kan wat duren om aan dit idee te wennen, maar als we ons paradigma eenmaal hebben aangepast en alles beginnen te zien als deel van een groter geheel, waar alles met al het andere verbonden is, dan zien we plotseling ook dat alles in feite meer steek houdt: onze laatste wetenschappelijke ontdekkingen, wat we waarnemen in de natuur, de lessen van onze godsdiensten, en onze persoonlijke ervaringen, zowel normaal als paranormaal. (Intuïtie, buitenzintuiglijke ervaring, bijna-dood-ervaringen, reïncarnatie enz.)

Je kan hier meer lezen over hoe alles gewoon veel logischer wordt als we het vanuit het veldparadigma bekijken. (engels)

Maar nog veel interessanter zijn de technologieën die opeens mogelijk worden.

Veld Paradigma technologie

We hebben al gezegd dat beschavingen in het verleden technieken hadden om te transcenderen, wat er op neer komt dat ze hun individuele golf lieten samen smelten met de universele oceaan door hun geest volledig stil te maken. 

sub-con-mindMaar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.  Heb je ooit geprobeerd om je geest stil te maken? Het lijkt onmogelijk. Hoe meer je dit probeert hoe meer je de geest in feit actief houdt.

Men noemde dit proces van het stilmaken van de geest “meditatie”, maar men is meditatie volledig verkeerd beginnen interpreteren als een vorm van mentale controle, gewoonlijk door een vorm van concentratie (op een klank,de ademhaling, of gewoon door gedachtebeheersing). Maar dit werkt niet. Elke vorm van activiteit of inspanning van onze kant, houdt de geest actief, en een actieve golf kan niet samen smelten met de oceaan. Vandaar groeide de overtuiging dat meditatie een vorm van relaxatie was, in plaats van zijn ware betekenis te herkennen: Een manier om in contact te komen met het deel van onze geest waar het zuivere goede zit (liefde, energie, geluk, creativiteit), en één te worden met de natuur en iedereen om ons heen.

In 1958 kwam een Indische wetenschapper naar het westen die beweerde dat al deze verschillende manieren voor mentale controle een volledige vervorming is van wat meditatie zou moeten zijn. Je kan de geest niet forceren om te transcenderen en je hoeft dat ook niet te doen.  Transcenderen is zoals thuis komen voor de geest, en hij wil niets liever dan naar die toestand gaan. Hij zal daar van zelf naar toe gaan als hij de kans krijgt. Onze geest is reeds genetisch geprogrammeerd om te transcenderen, we moeten dit programma alleen activeren.

Hiervoor is een speciale techniek nodig. Er zijn honderd manieren om te mediteren maar er is echter er slechts één om moeiteloos te transcenderen: de natuurlijke manier.  De techniek om dit natuurlijke proces te activeren was spijtig genoeg verloren gegaan, of beter gezegd, bijna verloren. Er was nog altijd een groep van meesters in het Himalaya gebergte, volledig afgescheiden van de rest van de mensheid, die deze kennis nog hadden. De jonge wetenschapper was 13 jaar lang de leerling van één van de laatste meesters van deze traditie.

Maharishi AirplaneDe naam van de wetenschapper was  Maharishi Mahesh Yogi. Om zijn techniek van de honderd andere vormen van meditatie te onderscheiden noemde hij het  Transcendente Meditatie, of TM, met andere woorden, niet zo zeer een techniek om te mediteren maar wel om te transcenderen. 

Van zodra hij met het onderricht begon voelden mensen dat dit iets anders was, iets authentiek. Ze voelden het effect vanaf de eerste meditaties. In de daaropvolgende decennia werd TM de meest succesvolle techniek ter wereld, met meer dan 6 miljoen beoefenaars.

collected_papers-7Het werd ook de meest onderzochte techniek. Tijdens de laatste 45 jaar hebben meer dan 200 universiteiten deel genomen aan 600 TM studies met als resultaat 350 publicaties in de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften wereld wijd…6000 pagina’s wetenschappelijk onderzoek.

De resultaten van dit onderzoek zijn verbluffend. Als men terug in contact komt met zijn ware natuur, dan blijkt dit effecten te hebben op alle gebieden van het leven. Hier zijn enkele effecten die men bestudeerd heeft, en het aantal studies dat deze effecten bevestigd heeft.

 • Betere gezondheid, vertragen van het verouderingsprocess, meer energie  >200 studies
 • Daling van stress, insomnia, angst, depressie, PTSS   >150 studies
 • Hersenontwikkeling, IQ, creativiteit, geheugen, concentratie >80 studies
 • Verslavingen overwinnen >40 studies
 • Daling van bloeddruk, diabetes, cholesterol, hartziektes >30 studies
 • Geluk, betere relaties, liefde >30 studies
 • Zelfvertrouwen, self-actualisatie, zelfaanvaarding >20 studies
 • Emotionele stabiliteit, minder impulsiviteit, ADHD   >10 studies

Stel je nu eens voor dat een farmaceutisch bedrijf een nieuw medicijn op de markt zou brengen dat ons gezonder en gelukkiger maakt, ons zelfvertrouwen en onze relaties verbeterd en ons zelfs slimmer en creatiever maakt, en dit alles zonder neveneffecten (van de 350 gepubliceerde TM studies kon geen enkele een negatief effect vinden).

Zou u dat medicijn willen hebben?

Stel dan nog dat er eerst 40 jaar onderzoek zou gedaan zijn en er meer wetenschappelijk bewijs is dat het werkt dan voor eenderwelk ander medicijn, van alle meest prestigieuze universiteiten en onderzoeksinstellingen ter wereld (inclusief de V.S. National Institutes of Health, die gedurende 20 jaar meer dan 25 miljoen USD heeft uitgegeven om TM onderzoek te ondersteunen). Stel dan nog even voor dat dit onderzoek aantoont dat het medicijn eigenlijk belachelijk goedkoop is (kost voor een TM cursus) en het bovendien meteen onze ziektekosten met 50% zou doen dalen.

Zou u dan denken dat onze ziekteverzekeraars dit zouden moeten terugbetalen?

Ik vermoed dat het antwoord op deze 2 vragen ja zou zijn, en toch is er verassend weinig gebeurd de laatste 40 jaar.

Dit heeft wellicht te maken met tegenwind van de oppermachtige lobby van onze gezondheidsindustrie (die wellicht niet zo happig zou zijn als hun inkomsten met 50% zouden dalen), waar de TM organisatie als kleine VZW gewoon niet tegenop kan, maar het heeft nog veel meer te maken met het feit dat men gewoon niet kan begrijpen hoe een eenvoudige ontspanningstechniek zo’n spectaculaire effecten kan hebben op alle gebieden van het leven. En als men dat niet kan begrijpen, dan zal geen enkel onderzoek iemand overtuigen.

Als u dus nog even tijd heeft, lees dan de meer gedetailleerde uitleg waarom TM zo’n spectaculaire effecten heeft op stress, geluk, jezelf zijn en hersenontwikkeling.

Er is zeker al vooruitgang, vooral de laatste paar jaren. Reeds in 2005 plaatste de meest bekende krant ter wereld, de New York Times het idee van “TM in school” bovenaan hun jaarlijkse lijst van beste ideeën van het jaar.  Sindsdien zijn 450 scholen in 60 landen gestart met TM deel van het leerprogramma te maken, nu ook met ondersteuning van de regering in meer en meer landen, waaronder Engeland, Brazilië en verschillende onderwijsdepartementen in de V.S.  (Omdat de TM organisatie een vereniging zonder winstoogmerk is, doet ze schoolprojecten gewoonlijk zo goed als gratis, het is gewoon een kwestie van enkele leerkrachten de opleiding tot TM leraar te laten volgen)

Maar er is ook weerstand, spijtig genoeg vooral in België. Een ad-hoc commissie van de Koninklijke Academie van Geneeskunde heeft bijvoorbeeld 10 jaar geleden een rapport over TM geschreven dat zo boordevol fouten en misleidende informatie zat dat de Koninklijke Academie het zelf weigerde te publiceren (het staat op hun website vermeld as “confidentiel”.). En toch wordt dit rapport nog steeds gebruikt (ondermeer door de belgische sektecommissie) om mensen schrik aan te jagen en het wetenschappelijk onderzoek in twijfel te trekken. Dit ondanks het feit dat de sectecommissie de TM organisatie, met zo’n 10.000 Belgische TM beoefenaars, 10 jaar lang heeft onderzocht, en geen enkel geval van schade kon vinden.

Reacties zoals die van de sektecommissie zijn echter te begrijpen, want als men het al moeilijk heeft om te geloven dat transcenderen zulke diepgaande effecten op het individueel vlak kan hebben, dan heeft men het nog veel moeilijker bij wat veruit het meest spectaculaire effect van transcenderen is: het Veld effect…De mogelijkheid om via groepsmeditaties de sociale stress te verminderen, en zo zelfs oorlogen tot een einde te brengen.

Het Veld Effect van transcenderen

waterWe hebben reeds gezien dat als we in de oceaan duiken we niet alleen de kwaliteiten van het verenigd veld in ons eigen bewustzijn verlevendigen (liefde, geluk, creativiteit, positiviteit enz.), maar dat we ook golven voortbrengen die zich verspreiden in onze omgeving. Als we transcenderen verlevendigen we ook deze kwaliteiten van eenheid rondom ons, en zullen anderen zich ook hun ware natuur kunnen herinneren.

lightbulbHet werkt net als een lamp. Hoe kan een kleine lichtbron een hele grote kamer verlichten? Omdat deze lamp met de hele kamer verbonden is door een onzichtbaar veld dat we het elektromagnetisch veld noemen. De lamp veroorzaakt een verandering in de trillingen van dit veld door lichtgolven die zich in alle richtingen in de hele kamer verspreiden. Wat gebeurt er als we het licht uit doen? Het veld is niet verdwenen, maar het wordt niet langer verlevendigd.

Als mensen vergaten om te transcenderen is dat alsof ze vergaten om licht aan te doen.  Het resultaat is duisternis die we ervaren als negatieve gedachten en die resulteren in negatieve handelingen: misdaad, corruptie, conflicten, zelfs oorlogen. Negativiteit is niets anders dan de afwezigheid van positiviteit, net zoals de duisternis enkel de afwezigheid van licht is.

En net zoals enkele straatlampen een hele stad kunnen verlichten, is het niet nodig dat iedereen transcendeert om de duisternis uit ieders geest te verwijderen.

Het 1% effect
In jaren 1960 voorspelde Maharishi dat als één persoon transcendeert hij in staat is om 100 mensen in de omgeving positief te beïnvloeden. Met andere woorden, als slechts 1% van de bevolking leert om te transcenderen zal dit voldoende zijn om een meetbaar effect in de hele stad te genereren.  Maharishi’s motto werd beroemd:

Vecht niet tegen de duisternis, doe gewoon het licht aan” 

In het begin van de jaren 1970 hadden er zoveel mensen  TM geleerd (een half miljoen in 1974 alleen al in de VS) dat in meer dan honderd steden één procent van de bevolking TM beoefende. En dus begonnen de wetenschappers te onderzoeken of ze inderdaad een effect konden meten.  Ze vonden dat de misdaad cijfers consistent met 20% daalden, in vergelijking met de tendens in de steden zelf en met steden waar geen 1% van de bevolking transcendeerde.  Ze konden elke andere mogelijke verklaring voor deze verandering uitsluiten en de kans dat dit op toeval was gebaseerd was kleiner dan één op duizend. Ref.Journal of Crime and Justice vol. 4, 1981, pp 25-45

Dus in plaats van iedereen te moeten leren transcenderen bleek dat 1% van de bevolking in feite genoeg was om een verschil te beginnen maken. 

Dit was al heel wat gemakkelijker.

Maar terwijl men binnen de TM beweging heel opgewonden was, werd de wereld nog sceptischer. Volgens het uitgangspunt van het Machine Paradigma waren zulke effecten totaal onmogelijk. Als dit waar was, was dit het eerste wetenschappelijk bewijs dat we inderdaad met elkaar verbonden zijn en dat de visie van het Machine Paradigma gewoonweg niet klopt.

Mensen houden er niet van als hun gezegd wordt dat ze verkeerd zijn, en ze zijn degenen die hun geloofssysteem aanvallen niet erg dankbaar. Mensen werden achterdochtig en plotseling ontstonden geruchten dat de TM beweging een sekte zou zijn.   Dit gebeurde in de periode dat de wereld geschokt was door verhalen van echte sektes met hersenspoeling, financiële uitbuiting en zelfs collectieve zelfmoord.

Plotseling ging de logica als volgt:
Vreemd = sekte
Maharishi/TM organisate = vreemd
Conclusie gemaakt.

Het resultaat was dat men in de TM beweging Maharishi vroeg of het niet beter zou zijn om gewoon de nadruk te leggen op de persoonlijke voordelen van TM en niet over de sociale effecten te spreken, maar dat heeft hij zelfs nog geen minuut overwogen. Dit was een technologie die de wereld kon veranderen en ze zouden erover spreken. Als mensen niet klaar waren om het nu te begrijpen dan zouden ze dat op een dag in de toekomst wel doen.

In plaats van zijn standaard te verlagen was Maharishi zich echter nog maar aan het opwarmen. Hij had nog een veel krachtigere technologie.

In 1976 begon Maharishi met het onderricht van een gevorderde TM techniek, het TM sidhi programma en Yogisch Vliegen. Deze technieken hadden voor de mensen zelf veel diepgaandere effecten dan gewoon TM maar ze hadden ook een veel sterker veld effect. Men kon zien dat als deze gevorderde technieken in groep werden gedaan het effect zelfs nog groter was, tot in het kwadraat van het aantal deelnemers.

Om dit te illustreren kan je je drie personen voorstellen die één voor één in een meer springen. Ze zullen elk afzonderlijk een golf doen ontstaan met een zekere hoogte en kracht. Dat bepaald hoe ver de golf zich zal voortzetten vooraleer ze uitsterft en zodoende bepaalt dat de invloedssfeer, het gebied van het meer dat wordt verlevendigd.

lakesStel je nu voor dat deze drie personen, in plaats van afzonderlijk te springen, mekaar een hand geven en samen in het meer springen. De golf die ze te weeg brengen zal drie maal zo krachtig zijn en zich drie maal ze ver uitbreiden. Dit betekent dat de invloedssfeer kwadratisch zal toenemen en dus negen maal sterker wordt.

Met transcenderen werkt het volgens dezelfde principes. Drie gevorderde mediterenden die samen een invloed in groep te weeg brengen kunnen hetzelfde effect genereren als 9 afzonderlijke TM beoefenaars thuis, een effect voor 900 mensen.

Vanaf hier groeit de curve heel snel:

 • 20 gevorderde TM-ers samen in één plaats hebben het effect van 400 individuele TM beoefenaars, voor 40.000 mensen
 • 200 gevorderde TM-ers zullen hetzelfde effect hebben als 40.000 TM beoefenaars, voor 4.000.000 mensen
 • 2.000 gevorderde TM-ers zullen hetzelfde effect hebben als 4.000.000 TM beoefenaars, voor 400.000.000 mensen
 • 9.000 gevorderde TM-ers zullen hetzelfde effect hebben als 81.000.000 individuele TM beoefenaars, voor 8,1 miljard mensen.

Deze technologie kan misschien krankzinnig lijken  (zeker vanuit het Machine Paradigma standpunt) maar het maakt het mogelijk om zeer indrukwekkende experimenten te organiseren. Omdat het aantal personen nodig om een effect te genereren nu betrekkelijk laag was konden wetenschappers het effect nu vooraf voorspellen  (zoals een daling van de misdaadcijfers in een bepaalde stad of regio, of zelfs het stoppen van oorlogen). Ze kozen meestal een streek waar de trends een verslechtering van de situatie aangaven, zodat niemand anders gelijkaardige voorspellingen zou doen en brachten dan genoeg gevorderde TM-ers in een groep samen om het effect zoals voorspeld tot stand te brengen.

Zo hebben ze meer dan 50 experimenten gedaan.

Laten we enkele voorbeelden bekijken
Eén van dit soort experiment had plaats in de zomer van 1994 in Washington DC, waar op voorhand een daling van de gewelddage misdaad met 20% werd voorspelt. Deze voorspelling werd naar alle grote nieuwsmedia gestuurd en naar meer dan 1400 wetenschappers en politiekers in de regio.  In reactie op deze voorspelling zei het hoofd van de Washington politie op televisie dat het enige dat de misdaad met 20% kon doen dalen 2 meter sneeuw was (niet erg waarschijnlijk in de zomer). De politie van Washington DC gaf één miljard dollar per jaar uit aan misdaadbestrijding en zagen die enkel met 10% per jaar toenemen.

Toen het experiment van start ging werd de groep van gevorderde TM-ers geleidelijk aan groter, en als de groep groter werd begon de misdaad meer en meer te dalen. Tegen het einde van het experiment, toen de groep het grootst was, was de zware misdaad gedaald met 23%.

DC-250x185
De kans dat deze relatie tussen het aantal gevorderde TM-ers en daling van de misdaad, toevallig kon zijn  was minder dan één op 500 miljoen. De standaard om in wetenschappelijk onderzoek een significant resultaat te hebben is één op 20. De statistieken voor dit experiment waren 25 miljoen keer beter dan de standaard. De studie werd gepubliceerd in één van de meest prestigieuze tijdschriften van sociale wetenschappen ter wereld en de  Washington Politie was uiteindelijk akkoord om co-auteur van de studie te zijn. Ref.Social Indicators Research (1999, vol. 47, no. 2)

Maar dit ging over misdaad. Zou deze technologie ook oorlogen kunnen stoppen?
De ideale plek om dit te testen was Libanon, één van de meeste gestresste plaatsen ter wereld in het begin van de jaren 1980, met een constante burgeroorlog die het land al bijna 20 jaar teisterde.

Dus deden een groep wetenschappers en vrijwilligers een experiment waarbij ze 200 gevorderde TM-ers bij mekaar brachten in Jeruzalem. Ze voorspelden dat van zodra de groep van start ging er 8 variabelen tegelijkertijd zouden verbeteren, waaronder misdaad cijfers in Jeruzalem en heel Israel, branden, beursnoteringen, de nationale stemming (zichtbaar in het voorpagina nieuws van de belangrijkste kranten van het land) en de oorlog in buurland Libanon. Deze 8 variabelen werden samengebracht in één grote Quality of Life index.

Het experiment verliep niet helemaal zoals gepland. In plaats van één grote groep van begin tot einde, fluctueerde het aantal deelnemers aanzienlijk tijdens het experiment (het waren allemaal vrijwilligers die naar hun werk moesten enz.) zoals te zien is op volgende grafiek.

mtuf

Dit maakte het experiment echter nog indrukwekkender.

Normaal gezien gaat een index weinig fluctueren omdat verschillen in de afzonderlijke onderdelen de neiging hebben mekaar te compenseren. Deze index had echter heel grote schommelingen, tot aan 3 standaard deviaties. Als deze schommelingen over de groepsaantallen werd gelegd zag men een hele duidelijke correlatie.

jeruzalem

Herinner je de analogie van het licht aan doen om de duisternis te verdrijven. Dat is precies wat we hier zien, alleen was in dit geval alsof iemand met de dimmer aan speelde. We draaien hem een beetje hoger (een beetje meer positiviteit wordt verlevendigd) en de duisternis (negatieve gedachten) wordt een beetje minder. In dit geval manifesteerde het zich in vele verschillende vormen van gedrag, met   criminelen in de straten van Jeruzalem, met investeerders op de beurs, of met soldaten in het naburige Libanon. Deze verschillende vormen van gedrag hebben niets met mekaar gemeen behalve één ding: ze worden allemaal gestuurd door de graad van positiviteit in het menselijk denken.

De kans dat zo’n nauwe correlatie aan toeval te wijten was, was kleiner dan één op 10.000 (500 keer beter dan de wetenschappelijke norm). De studie werd gepubliceerd in het prestigieuze Yale tijdschrift  Journal of conflict resolution.Ref.Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no.4, Dec 1988, pp. 776-812

6 andere experimenten zoals deze werden georganiseerd in een periode van 3 jaar. Telkens werd er vooraf gezegd dat ze de oorlog in Libanon zouden stoppen of op zijn minst aanzienlijk verminderen.  3 experimenten werden in the regio zelf gedaan, met een paar honderd gevorderde TM-ers, genoeg om een invloed in de hele regio te hebben, terwijl 4 andere experimenten gedaan werden in the VS of Europa, maar met groepen van 5000 tot 7000 gevorderde TM-ers, genoeg om een effect voor bijna heel de wereld te hebben.

Een latere analyse gaf aan dat gedurende deze 7 experimenten er gemiddeld:

 • 66% meer samenwerking was tussen partijen met een conflict
 • 48% vermindering van conflicten 
 • 68% minder oorlogsgekwetsten
 • 71% minder oorlogslachtoffers

De kans dat zo’n sterke daling 7 keer op een rij kon plaats hebben was één in  tien miljoen triljard. Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17(1): 285–338, 2005

Om dit even in perspectief te plaatsen: De kans dat je deze week de Belgische lotto wint is 1 in 8 miljoen. Dit wil zeggen dat de kans dat je de lotto wint 1,2 triliard keer groter is dan de kans dat dit nog een toeval kon zijn, in plaats van een waarachtige technologie om wereldvrede tot stand te brengen. Ik zou maar een paar lottoformulieren gaan invullen, als ik jouw was, want jouw kans heeft er nog nooit zo goed uitgezien als deze week.

Zou deze technologie ook terroristische aanslagen kunnen voorkomen?

Iedereen weet intussen dat we volledig machteloos zijn tegen terrorisme. Onze regering was op de hoogte dat er een aanslag in Zaventem gepland was, en toch konden ze er niets tegen doen. Zolang er op de wereld één persoon rondloopt met het verlangen om anderen te doden, een internet connectie om het recept van een bom op te zoeken en een koffer om ze te verpakken, is niemand veilig.

De enige manier om hier iets tegen te doen is als we een technologie hebben waardoor men iedereen kan bereiken, en op een positieve manier zijn gedachten kan beïnvloeden, zodat de negatieve gedachtes gewoon niet meer opkomen, net zoals duisternis niet meer kan bestaan van zodra men het licht aandoet.

Dit is de technologie die we hier bespreken, en ze blijkt te werken. Gedurende de 4 experimenten waarbij de groep van gevorderde TM beoefenaars groot genoeg was om een invloed op de hele wereld te hebben (3 experimenten in the VS, één in Nederland) hadden de terroristen blijkbaar veel minder de neiging om medeburgers te doden. Ongevallen en kwetsuren als gevolg van terroristische aanvallen daalde met 72%.

Military force practicing TM in Ecuador

Uiteraard is 72% nog geen 100%, maar Deze experimenten waren dan ook in het algemeen van korte duur, slechts enkele weken, terwijl al het onderzoek aantoont dat de positieve effecten accumuleren  na verloop van tijd, en het effect dus toeneemt.

Wat zou er gebeuren als een groep van zo’n gevorderde TM-ers permanent zou kunnen functioneren als professionele  vrede stichters?

Zou het dan mogelijk worden om een permanente vrede tot stand te brengen?
JoaquimChissano2
Dit is intensief getest in Mozambique. In 1994 was de president van Mozambique, Dr. Alberto Joaquin Chissano zo zeer onder de indruk van het wetenschappelijk onderzoek dat hij het wilde uitproberen.

Hij leerde zelf TM en gaf dan simpelweg het hele leger het bevel om Transcendente Meditatie en de gevorderde technieken te leren, en het ook dagelijks in een grote groep te beoefenen. Vanaf dat ogenblik kwam er plotseling een einde aan de burgeroorlog die 17 jaar had geduurd, om nooit meer terug te komen.  In de volgende jaren had Mozambique, ooit één van de armste landen ter wereld, de sterkste economische groei ter wereld.

Enkele jaren later, in 1999, schreef de  New York Times

Zeven jaar na dat het schieten ophield, worden er nieuwe hotels gebouwd, gaan er nieuwe scholen open, en worden in het hele land nieuwe wegen aan gelegd. 

Het ooit door oorlog geteisterde platte land staat nu vol met mais, cashewnoten en mango’s. De inflatie is gedaald tot 2%, van 70% in 1994. De economie is met een gemiddelde van 10% per jaar gegroeid sinds 1996. Na jarenlang afhankelijk te zijn geweest van voedsellevering, produceert  Mozambique nu bijna voldoende om zichzelf te voeden.  

Ooit een symbool van vernietigende Afrikaanse oorlog, is Mozambique is nu een succes verhaal.

Zoals deze, zijn er meer dan 50 experimenten georganiseerd. Telkens werden de effecten vooraf voorspeld, en telkens weer waren ze zo succesvol dat heel vaak een record werd gebroken – in daling van oorlogsactiviteiten, misdaad, auto ongelukken, beursactiviteiten enz. Van deze zijn er 20 gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Als één studie dit effect zou geven, zou er misschien nog een alternatieve oorzaak kunnen gevonden worden maar als meer dan 50 studies hetzelfde effect hebben bevestigd, eender waar in de wereld, wordt het heel moeilijk om er nog een andere uitleg aan te geven. Al deze studies worden hier in detail beschreven. (ben dit nog aan het schrijven dus ze staan er nog niet allemaal op, voorlopig alleen in het Engels).

Deze TM veld effect studies zijn niet alleen het eerste wetenschappelijk bewijs dat het Veld Paradigma klopt, maar ze zijn ook de eerste praktische technologie om onze wereld op een nooit geziene manier grondig te veranderen.

Kosten besparen, belastingen verminderen.

Is deze technologie kost-effectief? Ja, heel duidelijk, want het kost in feite heel weinig, meestal helemaal niets. Gewoonlijk is het genoeg als de gevorderde TM-ers hun technieken gedurende één uur samen beoefenen, twee keer per dag, om het effect tot stand te brengen. Dus deze groep zouden studenten in de school kunnen zijn, of een groep gevangenen, of mensen die samen in een bedrijf werken. Ze volgen hun gewone dagelijkse routine maar doen daar bovenop hun groepsmeditatie, gewoonlijk buiten de normale werktijden of schooluren.

Tegelijkertijd zou met deze technologie heel veel bespaard kunnen worden. Zo heeft bij voorbeeld een permanente groep van 120 gevorderde TM-ers in de buurt van de stad Merseyside in de UK, het misdaadcijfer op 4 jaar tijd met 60% doen dalen in vergelijking met de nationale trends. Hierdoor werden 225.000 misdaden voorkomen en heeft het stadsbestuur van Merseyside $2 miljard kunnen besparen op hun budget van misdaadpreventie. Er is uitgerekend dat voor elk uur dat de gevorderde TM-ers hun ding deden, dat voor de regeringen een besparing was $6000. Zelfs als de mediterenden $30 per uur werden betaald (wat niet het geval was), zou het nog altijd  200 keer goedkoper  zijn dan de conventionele methoden om misdaad aan te pakken, en tegelijkertijd veel effectiever.

En dit was nog maar een relatief kleine groep. Met het effect van kwadratische groei zou een groep die 10 keer zo groot is een effect voor 100 keer zoveel mensen hebben, wat wil zeggen dat de kost per persoon die beïnvloed wordt 10 keer lager zou zijn.

Alle 50 studies gecombineerd hebben aangetoond dat als we de manier waarop mensen denken in een positieve richting kunnen sturen, alles begint te veranderen.  Corruptie verdwijnt, de ziektekosten dalen, de economie groeit, mensen gebruiken meer van hun volledig potentieel en er is bijgevolg minder werkeloosheid enz. Dit alles betekent meer inkomen en minder kosten voor de regering. Het onderzoek maakt het zeer duidelijk dat regeringen met deze technologie zoveel geld zouden besparen dat het vrij gemakkelijk zou moeten zijn om de belastingen te verlagen.

Dus wereldvrede en lagere belastingen. Iemand die daar geen voorstander van is?

Het kan…Het kan volgende week, als we dit willen.

Is het lang genoeg geheim gebleven?

Hopelijk begin je nu te begrijpen dat er werkelijk  slechts één reden is waarom we nog altijd oorlogen, misdaad, corruptie en belachelijk hoge belastingen hebben: omdat mensen niet weten dat er een betere manier is.

Nu je weet en begrijpt hoe deze technologie werkt, is de volgende stap aan jouw. Ga je het voor geheim houden, of ga je het met anderen delen zodat iedereen samen uiteindelijk aan de regering kan vragen om dit te implementeren?

Hier zijn enkele dingen die je kan doen:

1.Stuur deze website door. Overspoel het internet, stuur het per email naar je hele contacten lijst…stop niet tot iedereen deze technologie kent en begrijpt. Ga ervan uit dat niet iedereen hiervoor zal openstaan, probeer gewoon diegenen te vinden waar je wel een mogelijkheid ziet. Er zijn er zo meer dan voldoende om de verandering teweeg te brengen.

2.Wees zelf het licht. Leer TM. Dit is het beste wat je kan doen, zowel voor de wereld als voor jezelf. Leer zo vlug mogelijk zelf transcenderen, en hou het daar niet bij. Leer de gevorderde technieken en uiteindelijk de TM-Sidhi cursus. De opleiding is een hele investering maar ik kan je beloven dat het waarschijnlijk de beste investering is die je ooit zal doen. (een Pan-Europese bevraging bracht aan het licht dat 97% van de bevraagde personen, op de vraag hoe ze TM zouden quoteren als een investering, antwoorden dat het een goede investering was en 35% vond dat het de beste investering was die ze ooit hadden gedaan.). Leer meer waarom TM zo’n uitzonderlijk effect heeft op stress, gezondheid, geluk en hersenontwikkelinng.

De eerste stap in dit leerproces is gewoon naar een gratis infolezing te gaan waar je kennis kan maken met je lokale TM leraar en hem alle vragen stellen kan die je wilt, om dan voor jezelf te beslissen of je de verdere cursus wilt volgen. De lezingen zijn gratis en volledig vrijblijvend.

Een TM cursus zelf bestaat uit 4 sessies van telkens ongeveer 2 uur (kostprijs 395€) om het te leren, met dan een opvolgprogramma van 6 maand met regelmatige persoonlijke en groepssessies en een weekendcursus om de ervaringen te verdiepen en correcte beoefening te blijven verzekeren (kostprijs 95€ per maand, weekendcursus (excl. hotelkosten) inbegrepen,).

Eerstvolgende gratis infolezingen.
Het aantal plaatsen is beperkt en ze zijn meestal snel volzet. Reserveer je plaats door op de link te klikken.

West Vlaanderen
Oostende: donderdag, 7 april om 19:00 en donderdag, 21 april om 19:00
Brugge: woensdag, 30 maart om 14:30 en donderdag, 31 maart om 19:00
Roeselare: zondag, 17 april om 11:00
Kortrijk: donderdag, 14 april om 20:00

Oost Vlaanderen:
Gent: vrijdag, 1 april om 19:30 en dinsdag, 5 april om 19:30
Aalst (Aaigem): donderdag, 14 april om 19:30 en maandag, 18 april om 19:30
Sint Martens Latem: dinsdag, 29 maart om 19:00 en dinsdag, 12 april om 19:00

Antwerpen
Antwerpen: dinsdag, 29 maart om 19:00 en woensdag, 30 maart om 20:00
Mechelen: maandag, 11 april om 12:00
Zoersel: woensdag, 6 april om 20:00 en woensdag, 20 april om 14:00

Brussel/Vlaams Brabant
Brussel: woensdag, 30 maart om 20:00 en woensdag, 13 april om 20:00
Leuven: dinsdag 12 april om 19:00 en zaterdag, 23 april om 10:30
Tienen: zondag, 17 april om 10:30

3. Informeer je school, bedrijf, gevangenis. Neem gewoon contact op met de directeur en vertel hen over de enorme voordelen dit kan hebben voor de personen die het doen, terwijl de sociale effecten dan een gratis neven verschijnsel zijn. Deze technologie is zo krachtig dat als één school, gevangenis of bedrijf dit implementeert dit meestal genoeg is om harmonie in het hele land te brengen.

4.Als je een student bent, ga dan naar een universiteit die je hersenen ontwikkelt.

Neem deel aan een speciaal programma voor 1 semester waar je alle vaardigheden leert die echt belangrijk zijn in het leven, terwijl een grote bijdrage levert aan wereldvrede door samen met een groep van meer dan 1000 gevorderde TM beoefenaars te mediteren.

In het verleden was kennis noodzakelijk om succesvol in het leven te zijn. Nu is bijna alle kennis ter wereld enkel een muisklik ver weg. De eerste vereiste voor succes zijn nu je persoonlijke kwaliteiten, zoals het creatief oplossen van problemen, sociale vaardigheden, een snel leervermogen enz.

Deze vaardigheden zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de manier waarop je hersenen functioneren. Het huidige onderwijssysteem kan je kennis bijbrengen maar het kan je niet leren hoe je je hersenen kan ontwikkelen.

In feite is het universiteitsleven eerder nefast voor de hersenen (te weinig slaap, alcohol, en drugs kunnen de hersenen erg beschadigen). Waarom niet naar de enige universiteit ter wereld gaan die je hersenen juist ontwikkelt. De Maharishi University of Management (MUM), in Fairfield, Iowa, USA heeft één van de grootste groepen gevorderde TM-ers in de wereld. Meer dan 1000 studenten doen elke dag samen hun meditatie.
dome
Hoe groter de groep, hoe krachtiger de effecten zijn voor de samenleving, maar ook voor de deelnemers zelf. Er is dus niets beter wat je voor je hersenen kan doen.

mumMUM is net een nieuw programma aan het ontwikkelen ontwikkeld waar je gedurende één semester al deze vaardigheden kan leren. Je krijgt dan een speciaal programma waar je veel sneller de gevorderde TM technieken kan leren (vanaf dag 1, terwijl dit leerproces normaal 1,5 tot 2 jaar duurt) zodat je vanaf dag 1 kan deelnemen aan de groepsmeditaties met de andere gevorderde TM beoefenaars, terwijl je verdere curriculum volledig draait rond vaardigheden die echt belangrijk zijn in het leven: Gezondheid, zelfvertrouwen, communicatievaardigheden enz.

Dit programma is nog in volle ontwikkeling maar het is al geweten dat het begint vanaf augustus 2016, en dat er slechts 50 plaatsen beschikbaar zijn. (ja dit is voor de hele wereld). Als je interesse hebt, laat me dan iets weten via joachim@fieldparadigm.dev, en ik breng je in contact met de juiste persoon om verder op te volgen.

5.Sponser een groep van professionele Yogische Vliegers.

Heel veel mensen geven donaties aan liefdadigheidsorganisaties, al te vaak met heel weinig resultaat. Hier is een liefdadigheid die een werkelijk verschil kan maken. Het gaat hier om grote bedragen voor de gemiddelde belg, maar misschien kent u iemand die hier wel een verschil kan maken (laat het me dan zeker weten op joachim@fieldparadigm.dev). In elk geval dacht ik dat het wel inspirerend zou zijn te weten welke projecten er met deze technologie zoal gepland zijn.

Er zijn al 2 grote groepen van gevorderde TM beoefenaars maar die moeten dringend uitbreiden (MUM in de V.S., huidig 1000, moet uitbreiden naar 2000, en in India, huidig 2500, moet uitbreiden naar 16.000 om het effect voor de hele wereld te creëren) en bovendien moet er dringend een groep in het midden oosten komen, om daar de oorlog in Syrië en de terreurdreiging van Islamic State te beëindigen.

Een project in Turkije om vrede in het midden oosten te brengen. ($10 Miljoen voor 1 jaar).

In heel het midden oosten leven ongeveer 400 miljoen mensen, dus een groep van 2000 gevorderde TM beoefenaars is voldoende om een positief effect voor de hele regio te creëren, de oorlog in Syrië te beëindigen en het gevaar van Islamic State af te wenden.

Er is een plan om deze groep in Turkije te creëren, omdat het daar nog redelijk veilig is, maar het toch nog dichtbij genoeg is in de regio. In eerste instantie zouden 2000 Yogische vliegers van over de hele wereld naar daar gaan voor een periode van 3 maand om het effect te creëren, terwijl men tegelijkertijd 2000 lokale mensen, ofwel Syrische vluchtelingen ofwel Turkse burgers, traint in de technieken, en hun dan later een salaris geeft om het effect professioneel te creëren.

De totale kosten voor dit hele project (gedurende 1 jaar) worden geschat op $10 miljoen.

De groep in de Verenigde staten uitbreiden ($1 miljoen per maand)

Tegen eind 2006 besliste een private donor om $1 miljoen per maand te doneren zodat 800 tot 1000 mensen een salaris konden krijgen om als beroep het TM veld effect te creëren voor heel Amerika. Samen met de studenten en vrijwilligers die in de Maharishi Universiteit al samen hun meditatie deden kwamen ze zo aan 1600, wat de vierkantswortel van 1% van de Amerikaanse bevolking was.

Toen dit project werd opgestart deden de wetenschappers een publieke voorspelling bij de pers dat de trend van stijgende misdaad in de V.S zou omkeren en de misdaad zou dalen, en dit gebeurde ook exact zoals voorspeld.

Toen in 2008 door de finciële crisis ineens miljoenen mensen werkloos werden, voorspelde iedere criminoloog dat de misdaad terug enorm zou stijgen, want dat is wat er altijd gebeurd als werkloosheid toeneemt. Maar dit keer gebeurde het niet. Tegen alle voorspellingen in bleef de misdaad verder dalen.

Tegen 2011 was de misdaad in de V.S. met 20% gedaald (veel meer als men het bekijkt tov vroegere trends en voorspellingen gebaseerd om werkloosheidscijfers).

Hier zijn de maandelijkse statistieken van de FBI rond het aantal moorden en zware misdaden per 100.000 inwoners. Deze trends tonen altijd fluctuaties per seizoen (meer in de zomer, minder in de winter) maar over de jaren heen ziet men een duidelijke omkering van de trend, exact zoals op voorhand voorspeld.

US-Homicide

Eén private donor kan echter niet alles doen. Nadat hij meer dan $100 miljoen had uitgegeven aan het project moest hij gewoon de realiteit onder ogen zien dat zijn fondsen gelimiteerd waren, en het project moest stopgezet worden.

Dus hier hebben we een project waardoor, volgens de publieke FBI statistieken, meer dan 10.000 moorden en 800.000 zware misdaden zijn voorkomen van 2007 tot 2012, waardoor de V.S. regering tientallen miljarden heeft bespaard, maar waar het project toch moest stopgezet worden vanwege een gebrek aan geld.

Een groep van 16.000 professionele TM beoeefenaars in Indië.

Maharishi’s doelstelling is altijd geweest om een permanente groep van professionele vredemakers te hebben die groot genoeg zou zijn om een invloed over heel de wereld te genereren. Volgens de formule van de vierkantswortel van 1%  zou deze groep moeten bestaan uit 9.000 gevorderde TM-ers, maar Maharishi wilde een veiligheidsmarge, en dus was zijn doelstelling om tot 16.000 te gaan.

Tegen het eind van de jaren 80, met dank aan één donor, was de TM organisatie voor het eerst in staat om zo’n groep gedurende gedurende 4 jaar in stand te houden in India, van 1987 tot 1991. Dat was de tijd dat de Berlijnse muur viel en dat de koude oorlog eindigde.  Het leger van de Soviet Unie, het grootste ter wereld met 12 miljoen soldaten, viel spontaan uiteen zonder dat er één schot werd gelost. Het zou toeval kunnen zijn… maar dat is het niet.

Indië werd verkozen omdat de werkingskosten daar veel lager liggen dan in het westen. De totale kost voor een professionele vredemaker is daar slechts $250/maand (salaris plus levensonderhoud). Tot dusver is er al een groep van  3.000 professionele TM-beoefenaars tot stand gekomen, voor het merendeel gesponsord door de TM beweging en verschillende honderden privé donors.

Al bij al betekent dit dat met deze technologie, één regering, of zelfs één enkele miljardair, permanente vrede voor de hele wereld kan realiseren. Gewoon van de intrest van ongeveer $1 miljard, zouden ze de werkingskosten van zo’n groep permanent kunnen betalen. $1 miljard klinkt veel, maar het is minder dan wat de V.S alleen uitgeeft per dag aan defensie en oorlogvoering.

 

Bedankt om de tijd te nemen dit te lezen en ik hoop dat je manieren vindt om het te laten gebeuren.
Joachim
Joachim@fieldparadigm.dev