The Field Paradigm
50 expriment
som kan förändra världen


Det finns nu oemotsägliga vetenskapliga bevis på att vi är mycket kraftfullare än vi tror när det gäller att:

 • Förbättra vår hälsa och glädje
 • Utveckla hjärnans potential
 • Sätta stopp för krig, terrorism, kriminalitet och korruption… inom loppet av veckor

till en så låg kostnad att regeringar skulle kunna sänka våra skatter

Så här fungerar det.

När vi ser oss omkring så ser vi många olika objekt, alla åtskilda från varandra. Där är en stol, ett bord, och ingenting däremellan. På samma sätt ser vi oss själva som skilda från varandra. Jag är här, du är där och det finns ingenting däremellan.

I forna tider levde folk i ett annat paradigm. De trodde att allt liv var en del av en stor helhet och att deras individuella medvetanden var som vågor på ett stort hav som bestod av ett högre universellt medvetande. De trodde att det här havet hade kvaliteter som allestädesnärvaro, allvetande och allmakt, de kvaliteter som brukar associeras med en gudomlig varelse, men som de istället såg som en allestädes närvarande kraft i naturen, ett medvetandefält, som de alla var en del av.

me-and-obamaÄven om det låter romantiskt att vara en del av en större kraft, så ser det inte ut att vara möjligt, eller hur? Vårt medvetande är helt klart lokaliserat till våra kroppar, och våra kroppar är tydligt åtskilda från varandra.

Ja och nej. Det beror på hur vi ser på saken.

compVi kan likna förhållandet mellan kropp och sinne vid en dator. Hårdvaran (hjärnan) skapar mjukvaran (sinnet). Den här analogin känns logisk. Vi stänger av hårdvaran (sömn) och mjukvaran slutar arbeta, om hårdvaran går sönder (hjärnskada) så påverkar det märkbart mjukvarans kvalitet, och om datorn har gått sönder för gott, så är det “game over”. Ur det perspektivet skulle vi vara helt separerade från varandra. Vi har separata datorer, var och en kör sitt eget dataprogram.

radio300En gång i tiden såg man relationen mellan kropp och sinne mer som den i en radio. Musiken är kopplad till hårdvaran i radion. Stäng av radion, då tystnar musiken. Byt ut hårdvaran i radion och ljudkvalitén påverkas, och om hårdvaran är fullständigt trasig, då hörs ingen musik alls.
Emellertid, i fallet med radion så uttrycks musiken genom hårdvaran, men den kommer inte från hårdvaran. Själva musiken är en vibration i ett allestädes närvarande elektromagnetiskt fält som förbinder allting med allt annat. (Därför kan vi sända en radiosignal från en punkt och fånga upp den varsomhelst i närheten, eftersom varje punkt i detta fält står i kontakt med varje annan punkt).

Vi vet också att detta fält kan vibrera på flera olika sätt samtidigt, precis som ett stort hav kan ha många olika slags vågor på en och samma gång.

radio-broadcaster

 • 97.1 FM: Klassisk
 • 101.7 FM: Rock
 • 103.5 FM: Pop
 • 106.4 FM: Dans

Våra kroppar är som radioapparater inställda på speciella frekvenser, så att var och en av oss har sin egen musik, sina egna tankar. Men vid tankarnas källa hör allt och alla samman. Våra sinnen är lokaliserade till våra kroppar, och samtidigt är de en del av något större än kroppen, något som förbinder oss alla.

I forna tider var detta inte bara folks trossystem, utan det var deras faktiska erfarenhet.

subounscious mind

De hade ett sätt att inom sig nå ett tillstånd i vilket de var helt vakna och skärpta, samtidigt som det var tyst och stilla. En våg som blir helt stilla blir havet. De hade en erfarenhet av sin enhet med allt och alla.

De kallade erfarenheten transcendering, eftersom de transcenderade gränserna för det individuella sinnet och förde det till ett gränslöst tillstånd.

Transcendering var som att ta ett dopp i havet. Det ger ett plask och livar upp vattenytan . De latenta egenskaperna i medvetandefältet, kvaliteter som allestädes närvaro, allvetande och allmakt, livades plötsligt upp.
love-wavesEgenskapen allestädes närvarande, till exempel, upplevde de som kärlek. Och kärlek är just erfarenheten av att känna att man hör ihop med andra. Det är därför isolerade datorer (eller robotar) inte känner kärlek, medan människor gör det. När människor transcenderade stärkte de det här sambandet ända tills de kände sig i full kontakt med naturen och med alla andra. they strengthened this connection until they felt completely connected to nature and to everybody else. Att säga att “Gud finns överallt” betyder att allting är sammankopplat med allt annat. Och att säga att “Gud är kärlek” betyder egentligen samma sak, fast med andra ord. När våra religioner talar om “ovillkorlig kärlek” så talar de om den här erfarenheten: Att du älskar andra lika mycket som dig själv, eftersom du upplever att alla andra är en del av dig själv.

waterTranscendering hade emellertid en annan, ännu intressantare, bieffekt. När man dyker i havet, så plaskar det ju inte till bara där man just dök ner, utan det blir ju vågor som sprider sig över vattenytan. The quality of interconnectedness was enlivened not just with the person doing the transcending, but with everyone around him/her as well. Suddenly all the thoughts and actions of the people around them also spontaneously became more positive and loving. Yesterday people didn’t feel anything wrong with hurting their neighbour in order to get something for themselves, today it just doesn’t feel right anymore. They can’t explain why they changed their minds, they just did. The techniques to transcend were essentially techniques to “radiate positivity”, or “radiate love”, just like a lightbulb radiates light.

Over time people lost the ability to transcend, however. They started interpreting “meditation” as a form of controlling the mind, usually through some form of concentration, rather than the natural, effortless technique it was in ancient times. Effort can bring some relaxation, but it actually prevents the mind from transcending. Any effort will keep the wave active, and an active wave cannot merge with the ocean.

When people lost that ability to transcend, their worldview also started to change. They no longer had the ability to train their minds to develop their deeper layers, and started living more from only the most superficial layers of their minds, only the top part of the wave.

The mind suddenly was split in 2 parts, what today in psychology we call the conscious and subconscious mind.

con-sub-mindThe ocean was now hidden in our subconscious mind, which Carl Jung called the “collective unconscious”. People simply forgot about their connection to nature, and to each other.

This caused their paradigm to change. They still believed that there was some kind of higher omnipresent, omniscient, omnipotent being that controlled everything in the Universe, but they started to see this higher being as a person, separate from us, rather than a field of which they were all a part. This wasn’t logical at all, as a personal being (like an old man with a long beard sitting on a cloud in heaven) would by definition have boundaries, and that means it couldn’t be omnipresent.

We will call this belief system the God Paradigm.

Of course the desire to understand the nature of the deeper reality did not disappear, so people started to turn to another system of understanding: science. Scientists started to explain phenomena in Nature more and more as material processes: little balls called atoms interacting with other little balls through force fields like gravity or electromagnetism. Suddenly there was no higher being necessary anymore, and people started to believe there might be nothing higher at all. The universe just functions as one big predictable mechanical machine.

We will call this the Machine Paradigm.

The more we were able to understand the laws of nature, and the more technologies that were developed as a result, technologies that obviously worked and brought more and more material comfort in our lives, the more we started to see the Machine Paradigm as the ultimate reality – until we even started to believe that even life itself was an expression of material processes, like in our computer analogy. The hardware creates the software.

But very soon somebody came to spoil the party: Albert Einstein.einstein

When Einstein got his Nobel Prize, it wasn’t for his famous E=Mc2 formula or his General Theory of Relativity, but for a paper he wrote which started the Quantum physics revolution.

Quantum physics revealed that our concept of the universe being built up out of little material balls was just an illusion. Even the most basic building blocks of nature, like electrons, were in reality vibrations on fields that only appeared as matter. The difference between matter and empty space is just that wherever there’s matter the field vibrates, whereas in empty space it doesn’t.

electronfield-2-men

Einstein took it one step further, and predicted that ultimately physicists would find mathematical formulas that would describe how everything, all forces and all matter, would come from different vibrations of one single field.

Einstein predicted that just like the electromagnetic field can vibrate in different ways and create light, radio waves, microwaves etc. all at the same time, so this field can vibrate in different ways and create electrons, protons, gravity, electromagnetism etc. all at the same time.

wavesEinstein spent almost the entire second half of his life trying to formulate these mathematical equations. He didn’t succeed but did inspire many others, and eventually in 1983 the equations where found, what they call Unified Field (or superstring) theories.

The Unified Field

These theories show that this one field has qualities of omnipresence, omniscience, and omnipotence. If everything arises as different vibrations of one singular field, then this field must, by definition, be present everywhere, it must be aware of every single grain in creation, and coordinate the creation of everything with everything else, and it must be able to create anything.

In other words, if there really is a Unified Field as physicists now have confirmed (theoretically for now, but they expect the experimental verification to come soon), then this must be a field of consciousness, exactly as the ancient texts predicted.

So instead of the axiom of the Machine Paradigm that matter creates consciousness (something nobody was ever able to prove, but people just accepted as truth) the axiom of the Field Paradigm is that consciousness creates matter.

radio300In relation to this we’re going to assume, for now, that the Radio analogy rather than the computer analogy is the more correct way to describe our consciousness. There is one field of consciousness that rises in several waves. Each human being is then like a radio tuned in to a particular frequency, so that he can hear his own music (his thoughts). But at the source of thought we are all connected.

me-and-obama

It might take some time to get used to this idea, but once we change our paradigm and start to see everything as a part of a larger whole, where everything is connected to everything else, we suddenly start to see that everything actually starts to make more sense: our latest scientific discoveries, what we observe in nature, the teachings of our religions, and our personal experiences, both ordinary and extraordinary. (Intuition, extrasensory perception, near death experiences, reincarnation etc.)

love-wavesWe’ve already discussed how love, which really didn’t make sense in the Machine paradigm (computers don’t love), but makes perfect sense in the Field Paradigm, love is just a way for us to experience the omnipresent quality of the field of consciousness. We are all interconnected, even if that connection is largely hidden in our subconscious mind, we still experience it.

That is why we sometimes even want to help people at the other side of the world after a natural disaster. We don’t know these people, yet still we feel connected to them. Human beings are such wonderful creatures. Most of us just want to help.

The problem with the Machine paradigm is that experiences like love are essentially anomalies, things we can’t explain. People tend to ignore what they can’t explain. By ignoring our connection to others, we have basically been ignoring our own humanity.

More people have died during the height of the Machine Paradigm than at any moment through history. We suddenly had technologies that gave us the power to kill people by the millions, and had lost enough of our humanity to actually do it.

Today this combination of advanced technology and lack of humanity is more dangerous than during any other time in history. As long as there is even one terrorist with the desire to kill, and the technology to do it, nobody on this planet is safe.

The only way to create real safety is to make sure that no single person could still have these thoughts.

This is where the Field Paradigm technologies come in. This is where the story gets really interesting.

Field Paradigm technologies

We have said earlier that in the past people had techniques to transcend, which basically means: let their individual waves merge with the universal ocean, by making it completely quiet.

sub-con-mindBut this sounds easier said than done. Have you ever tried to make your mind silent? It sounds impossible. The more you try, the more the mind actually stays active.

This is where it went wrong with meditation, the fact that people started trying. People started interpreting meditation as a form of controlling the mind, usually through some form of concentration (on a sound, your breath, or just monitoring your thoughts). This required a lot of disciplined training, and, it only prevented the mind from transcending. Any form of activity or effort from our side only keeps the wave active, and an active wave cannot merge with the ocean. This is where the belief started to grow that meditation was all about some relaxation rather than its true purpose, to come in contact with our true inner nature, which is essentially divine.

In 1958 an Indian scientist arrived in the west who claimed that all these different ways of trying to control the mind was a complete distortion of what meditation really was. You can’t force the mind to transcend, nor do you have to. Transcending is like coming home for the mind, and the mind wants nothing more than to go to this state. It will naturally go there if it only has the chance. The mind is already genetically programmed to transcend, we only have to activate this programming.

This required a specific technique. There are hundred ways to meditate but there is really only one way to transcend: The natural way. The technique to activate this natural process, however, had gotten lost, or at least, almost lost. There was still a group of masters in the Himalayan mountains, completely secluded from the rest of mankind, who still had the knowledge. The young scientist had spent 13 years as a student of one of the last masters of this tradition.

MMY_no_background 600pxThe scientist’s name was Maharishi Mahesh Yogi. To distinguish his technique from all the hundreds of other forms of mediation he called it Transcendental Meditation, or TM, in other words, not so much a technique to meditate as a technique to transcend.

As soon as he started teaching it in 1955 people felt that this was something different, something authentic. They felt the effects from the first sitting. Over the next few decades TM became the most practiced meditation technique in the world, with over 6 million practitioners.

collected_papers-7It also became the most researched technique. Over the past 45 years more than 200 universities have participated in 600 TM studies resulting in 350 publications in all of the top scientific journals around the world…6000 pages of scientific research.

This research showed that transcending had profound benefits on pretty much any area of life that was measurable, and that in most cases it was far more effective than just relaxation (from other meditation or relaxation techniques) or any of our conventional methods we use to treat our problems.

deep-restFor example, Researchers found that when the mind effortlessly went into a state of complete inner silence, the body spontaneously comes into a  very deep state of rest, far deeper than ordinary relaxation, often even deeper than deep sleep Ref.American Psychologist 42: 879–881, 1987. This state activates a powerful inner healing mechanism, where even our deepest stresses (even traumatic stress) spontaneously get dissolved. Stress is the root cause of 90% of all diseases. Learning to remove this root cause is learning to heal yourself. As a result: Hospitalisations and Healthcare costs go down by 50% Ref.Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987 Ref.American Journal of Health Promotion 14: 284–291, 2000.

serotoninAnother side effect was that levels of serotonin, our happiness hormone, spontaneously increase by up to 50% after a TM session Ref.Journal of Neural Transmission 39: 257–267, 1976. (a confirmation that transcending is indeed just going to a state of inner happiness that everybody has inside).

This is something that was rarely ever seen before, and this alone has the potential to severely disrupt our entire healthcare industry. Too low serotonin concentrations are linked to a wide range of problems, such as depression, emotional instability, migraines, insomnia, addictions, Alzheimer’s etc. We spend billions every year on all kind of drugs that try to artificially regulate our serotonin, often with side-effects that are as severe as the problem we’re trying to solve. Here it happens completely naturally.

But even more remarkable is what happens in the brain. During transcending, while the body comes into a state of deep rest, the brain actually becomes more active. Bloodflow to the brain increases, and the brain starts to function as one unified whole (measured through EEG brainwave coherence). This is a unique state of functioning that is only seen with transcending, not with other forms of meditation. Transcending is a state of unity, an experience of a deeper reality in Nature where everything is interconnected, and this is visible in the brain in real time. The whole brain starts to function as one unified whole. High EEG coherence is related to emotional stability, IQ, creativity, learning ability etc.

brains

All this leads to rather spectacular long-term effects. Hundreds of TM studies (including $25 million in research from the U.S. National Institutes of Health), and experiences from millions of meditators, have shown that transcending is the most effective treatment there is for both anxiety, depressions, insomnia, ADHD, concentration, self-confidence, happiness, blood pressure, heart disease, IQ, creativity, memory etc.

cnn no backgroundFor example, studies with war veterans or refugees suffering from Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), a condition normally considered incurable, found such significant improvements, in a matter of days or maximum a few weeksRef.Journal of Counseling and Development 64: 212–215 that CNN did a documentary on it and the US army is now actively advising and using TM for their soldiers. It’s quite simply the only treatment that has ever been proven to work.

world-champion-1As another example, children in schools where Transcendental Meditation has become a part of the school curriculum see their brains develop so rapidly compared to other children (like children from the Maharishi School of the Age of Enlightenment (MSAE) who won 4 world championships in creative problem solving) that in 2005 the New York Times listed the idea of “TM in schools” on top of their annual list of best ideas of the year.  Since then 450 schools in 60 countries started TM as part of their curriculum and thousands of more projects are now starting, with government support. (As a non-profit organisation, the TM organisation usually does school projects for free, as long as the schools can get some of their staff to become TM teachers).

While all these results are very encouraging, one might still wonder: “If this really works so well, and it already has been around for 40 years, then why isn’t everyone doing it?” Why aren’t our governments making this available for everyone, by having the cost of a TM course reimbursed, for example, just like they make all other forms of healthcare available.

For sure it’s not down to the scientific proof. There is far more scientific proof that transcending works than there is for any other treatment, and that’s its both a lot cheaper and a lot more effective. The reason why it hasn’t been supported yet (other than the medical industry probably being not so excited about people learning to heal themselves) is that because it all just sounds too good to be true. From a Machine Paradigm point of view just some relaxation shouldn’t bring such a wide range of benefits. And they’re right. Relaxation doesn’t bring such benefits, only transcending does, but to truly understand what transcending is, we have to change our entire paradigm.

And if people had difficulties believing that transcending could have such profound effects on the individual level, they’ll have a much harder time with what is by far the most spectacular effect of transcending: The field effect.

 

The Field Effect of transcending

waterAs we mentioned before, when we dive into the ocean we don’t just make a splash and enliven the qualities of this field in our own awareness (love, happiness, creativity, positivity etc.), but we also create waves that spread all around us. When we transcend we also enliven these qualities of unity around us, and cause others to remember their true nature as well.

lightbulbIt works just like a light bulb. How can a small light bulb light up an entire big room? Because the light bulb is connected to the whole room through an invisible field called the electromagnetic field. It will stir this field and its vibrations, light waves, will spread in all directions and light up the whole room. What happens if we turn off the light? The field of light didn’t disappear, it’s still there, but it’s no longer enlivened.

When humans forgot to transcend, it’s like they forgot how to turn on the light. The resulting darkness we experience as negative thoughts, which will lead to negative actions: crime, corruption, conflicts, even wars. Negativity is just the absence of positivity, just like darkness is only the absence of light.

Just like it only takes a few streetlights here and there to light up a whole city, it’s not necessary for everyone to transcend to remove the darkness in everybody’s minds.

The 1% effect
In the 1960’s Maharishi predicted that if one person transcended, he’d be able to positively influence 100 people around him. In other words, if only 1% of the population learns to transcend this will be sufficient to create a measurable effect for the entire city. Maharishi’s famous motto became:

Don’t fight the darkness, just turn on the light” 

In the early 70’s so many people learned TM (half a million in the US alone in 1974) that several hundred cities actually had one percent of their population practicing TM. So the scientists started researching if there was indeed a measurable effect. They found a consistent 20% decrease in crime rate compared to both the cities own previous trends and compared to the cities that didn’t have 1% of their population transcending. They ruled out all other possible explanations for the change and the chances that this could have been a coincidence were smaller than one in thousand.Ref.Journal of Crime and Justice vol. 4, 1981, pp 25-45

So instead of having to teach everyone to transcend, it turned out that 1% of the population was actually sufficient to start making a difference.

This was a lot easier already.

But while people inside the TM organisation were excited, the outside world was far more sceptical. According to a Machine Paradigm point of view, such effects were utterly impossible. If this was true, it was the first definitive scientific proof that we were in fact connected, and that their entire Machine Paradigm belief system was simply wrong.

People don’t like to be told they’re wrong, and they usually are not very grateful to those who start to shake up their entire belief system. Suddenly people became suspicious. Rumours started of the TM organisation being a cult. This was at a time when the whole world was shaken by stories from real cults with brainwashing, financial extortion, mass suicides etc. Suddenly everything that was strange was a cult and the TM organisation was seen as strange…conclusion made.

In the early 70ies when people were talking about meditation, they were talking about Transcendental Meditation, as that was the only thing there was. But after these first studies came out, and Maharishi started talking about world peace, the long lines of people that wanted to learn TM became shorter and shorter, and many other meditation techniques surfaced. They promised the same benefits as TM, but without all the crazy “world peace” stuff.

The media hasn’t really helped. Whenever a new study came out that showed a real benefit, you can be assured that in 90% of the cases it was a study on TM, but media, wanting to remain neutral, just called it “meditation lowers blood pressure” or “Meditation improves school performance”, while in reality the results on “meditation” were often disappointing or non-existent. Transcending creates the effects, meditation without transcending appears to do very little. (for example the American Heart Association recently advised to doctors they could prescribe TM to lower blood pressure, but shouldn’t prescribe any other meditation techniques, including mindfulness or Yoga, as there simply wasn’t any consistent proof that it worked).

As a result people inside the TM organisation started asking Maharishi if it wouldn’t be better to just focus on the personal benefits of TM, and not talk about the social effects, but he wouldn’t even consider this for a minute. This was a technology that could change the world, and they were going to talk about it. If people weren’t ready to understand now, then some day in the future they would be.

Rather than toning down his claims, Maharishi was just getting warmed up. He had a far more powerful technology still.

In 1976 Maharishi started teaching an advanced TM technique called the TM sidhi program and Yogic Flying. These techniques had far more profound effects than just TM practice for the people themselves, but also far more powerful field effects. It was found that if people practice these advanced techniques together in one group, the effect became much stronger still, even growing with the square of the number of participants.

To illustrate how this works imagine 3 people, who are jumping in a lake one after another. They will each create a wave that will have a certain height and power. This will determine how far the wave will travel before it dies out, and as such it will define the circle of influence, the area on the lake it will enliven.

lakesNow imagine that instead of these 3 people jumping in the lake separately, they hold hands and jump in the lake together. The wave they create will become 3 times more powerful, and will travel 3 times further. This means that the area of the circle of influence will increase with the square of the radius, or 9 times.

With transcending it worked according to the same principles. 3 advanced meditators who create the influence together in one group could create the same effect as 9 individual TM practitioners from their own homes, an effect for 900 people.

From here the curve grows very quickly:

 • 20 advanced TM meditators together in one place will have the same effect as 400 individual TM meditators, for 40.000 people
 • 200 advanced TM meditators will have the same effect as 40.000 TM meditators, for 4.000.000 people
 • 2.000 advanced TM meditators will have the same effect as 4.000.000 TM meditators, for 400.000.000 people
 • 9.000 advanced TM meditators together in one place will have the same effect as 81.000.000 individual TM meditators, for 8,1 billion people.

This new technology may have sounded completely crazy (from a Machine Paradigm point of view, at least) but made it possible to create some very impressive experiments. Because the number of people needed to create an effect was relatively low Scientists could now predict in advance that they were going to create an effect like a decrease in crime rate in some city or region, – they usually select a region where trends show a worsening of the situation, so nobody else in their right mind would predict this – and then bring enough advanced meditators together in one group to create the effect as predicted.

Let’s see some examples
One such experiment took place in the summer of 1994 in Washington DC, where they predicted in advance that they would decrease violent crime by 20%. They sent this prediction to all the major newsmedia and over 1400 scientists and politicians in the region. Responding to this prediction the Washington chief of police went on television to say that the only thing that would decrease crime by 20% would be 20 inches of snow (not very likely in the summer). They were spending one billion dollar per year on fighting crime and only saw crime rise by 10% per year.

As the experiment started the group of advanced TM meditators started growing gradually, and as the group grew bigger, crime started going down more and more. By the end of the experiment, when the group was at its biggest size, violent crimes were down by 23%.

DC-250x185
The chance that this close relationship between increase in number of advanced TM meditators and decrease in crime could have been due to a coincidence was less than one in 500 million. The standard in science to claim a significant result is one in 20. This experiment was 25 million times better than the standard. The study got published in one of the most prestigious journals on social sciences in the world (social Indicators Research) and the Washington Police became a co-author of the study. Ref.Social Indicators Research (1999, vol. 47, no. 2)

But this was just crime. Could this technology actually stop wars?
The ideal place to test this was Lebanon, one the most stressed place in the world in the early 1980’s, with a constant civil war that had been raging for almost 20 years.

So a group of scientists and volunteers did an experiment where they gathered a group of 200 advanced TM meditators in Jerusalem. They predicted that as soon as the group started 8 variables would improve at the same time, including crime rate in Jerusalem and Israel as a whole, fires, the stock market performance, the national mood (indicated by the cover story of the most important newspaper in the country) and the war in neighbouring Lebanon. They compiled all these 8 variables into one big Quality of Life index.

The experiment didn’t quite turn out as planned. Instead of one big group starting at the start date, and stopping at the end date, the numbers of participants fluctuated significantly throughout the experiment (they were all volunteers who had to go to work etc.) as plotted on this chart.

mtuf

This made the experiment all the more impressive, however.

Normally an index should fluctuate very little, as the random fluctuations of the individual elements tend to cancel each other out. This index was fluctuating significantly however, up to 3 standard deviations. When these fluctuations were plotted over the group size there was a very clear visible correlation.

jeruzalem

Remember the analogy of turning on the light and the darkness disappearing. Here we see exactly this, only in this case it’s as if somebody is playing with the dimmer. We turn it on a little more (a little more positivity enlivened) and the darkness (negative thoughts) disappears a little more. In this case this manifests in many different behaviours, whether it is with criminals on the streets of Jerusalem, with investors in the stock markets, or with soldiers in neighbouring Lebanon. These different behaviours have nothing in common, except for one thing: They are all driven by the degree of positivity in human thought.

The chance that such a close correlation was a coincidence was smaller than one in 10.000 (500 times better than the norm in science). The study was published in the prestigious Yale edited Journal of conflict resolution.Ref.Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no.4, Dec 1988, pp. 776-812

6 more experiments like this one were organised over a period of 3 years. Each time they predicted in advance that they would stop, or at least significantly reduce, the Lebanon war. 3 experiments were in the local region with a few hundred advanced TM meditators, enough to create an influence for the whole region, while 4 experiments were in the US or Europe, but with groups of 5000 to 7000 advanced TM meditators, enough to create an effect for most of the world.

Later analysis showed that during these 7 experiments there was an average:

 • 66% mean increase in the level of cooperation among conflicting parties
 • 48% reduction in level of conflict
 • 68% reduction in war injuries
 • 71% reduction in war fatalities

The chance that such a strong decrease could happen 7 times in a row was one in ten million trillion. Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17(1): 285–338, 2005

To put this in perspective: The chance that you’ll win the national lottery this week is anywhere from one in 4 million for a small country to one in 300 million for the national US Powerball lottery. So the chance that you’ll win the lottery this week is 30 billion to 2 trillion times bigger than the chance that this could have been a coincidence, rather than a true effective technology to create peace. I’d go and buy a few lottery tickets if I were you, because your chances look astronomically high this week.

Could this technology also prevent terrorism?
It seems like yes. During the 4 experiments when the group was big enough to influence most of the world (3 in the US, one in Holland) terrorist somehow felt much less of a desire to kill fellow human beings. Casualties and injuries due to terrorist acts decreased by 72%.

Military force practicing TM in Ecuador

These experiments where generally of a short duration, only lasting a few weeks, while the effect actually becomes stronger over time, as the positive effect accumulates. What would happen if a group of such advanced TM meditators could be established permanently, as a group of professional peace makers?

Would it be possible to create permanent peace, then?
JoaquimChissano2
This was extensively tested in Mozambique. In 1994 the president of Mozambique, Dr. Alberto Joaquin Chissano studied the scientific research, was impressed and decided to give it a try.

He learned TM himself and then simply ordered his entire army to learn Transcendental Meditation and its advanced techniques, and practice it daily in one big group. From that moment the civil war that had been raging for 17 years came to an abrupt end, and never started again. Over the next few years Mozambique, once the world’s poorest country, had the fastest growing economy in the world.

A few years later, in 1999, the New York Times wrote:

Seven years after the guns fell silent, Jackhammers are ringing, new hotels are rising, new schools are opening, and newly paved roads are rolling across the land.

The war-torn, once ravaged countryside is now lush with corn, cashews and mangoes. Inflation has dropped to 2%, from 70% in 1994. The economy has grown an average 10% a year since 1996. After years of relying on donated food, Mozambique now grows nearly enough to feed itself.

Once a symbol of Africa’s calamitous wars, Mozambique is now a success story.

Like these, more than 50 experiments have been organised. Each and every time the effects were predicted in advance, and each and every time they were so successful that often records were broken – record decreases in warfare, crime, car accidents, stockmarket performance etc. – These studies have led to 20 publications in international scientific journals.

If one study would show this effect, there is probably an alternative cause that could be found, but if more than 50 studies have confirmed the same effect, anywhere in the world, it becomes very hard to find an alternative explanation for the effect.

These TM field effect studies are not only the first solid scientific proof that the Field Paradigm is real, but also form the first practical technology to really create a profound change like our world has never seen before.

Save costs, reduce taxes
Is this technology cost-effective? Yes, obviously, because there are actually very little costs involved. Generally if the advanced TM meditators practice their techniques together for one hour twice per day, this is enough to create the effect. So this group could be a group of students in a school, a group of prisoners or a group of people working together in the same company. They follow their normal daily routine, but just do their meditation on top, usually outside normal work or school hours.

At the same time this technology can create significant savings. for example, a permanent group of 120 advanced TM meditators near the city of Merseyside in the UK, decreased the crime rate by 60% compared to national trends over a period of 4 years, preventing 225.000 crimes and saving the Merseyside government $2 billion in crime related expenses. It was counted that for every hour the advanced TM meditators were doing their thing, the Government saved $6000. Even if the meditators would be paid $30 per hour (they weren’t), it would still be 200 times cheaper than conventional methods of dealing with crime, while being far more effective at the same time.

And this was still a relatively small group. With the quadratic growth effect, a group that is 10 times as big would create the effect for 100 times more people, meaning that the cost per person influenced would go down 10 times.

All the 50 studies combined have shown that if we can change the way people think in a more positive direction, everything starts to change. Corruption disappears, Healthcare costs go down, the economy improves, people use more of their full potential so there is less unemployment etc. All this means more income and fewer expenses for the government. The research leaves no doubts that governments would save so much money from these technologies that it should be relatively easy to reduce their taxes, at least the share of our taxes that now go to arms companies, the pharmaceutical industry, in the pockets of corrupt politicians etc.

So world peace, and lower taxes. Anybody who is not up for this?

Will you keep this a secret?

Hopefully by now you start to understand that there really is only one reason why we still have wars, crime, corruption, and ridiculously high taxes: because people are not aware that a better way exists.

Now you know and understand how these technologies work: will you keep them a secret, or will you share them with others so that together with them you can demand your government to learn about them and implement them?

Here’s a few things you could do:

1.Share this website. Flood the internet, don’t stop until everyone knows and understands these technologies.

2.Be the light yourself. Learn to transcend as soon as possible, and don’t stop there. Take the TM-Sidhi course to become an advanced TM meditator. The training is a significant investment but I can promise you it will likely be the best investment you’ll ever do. (a Pan-European survey found that 97% of people who answered the question how they would rank TM as an investment thought it was a good investment, and 35% thought it was the best investment they’ve ever done) Find your local TM center.

3. Bring this to your local school, company, prison. Just get in touch with the director or CEO and tell them of the profound benefits this could bring for the people who are doing it, while the social effects just are a free side-benefit. This technology is so powerful that if one school, prison or company implements this project, it’s usually enough to bring harmony to an entire country.

4.If you’re a student, start developing your brain, instead of destroying it.
In the past you needed knowledge to be successful in life. Now Knowledge is just a mouse-click away. The first requirement for success is now your personal skills, like creativity problem solving, people skills, fast learning ability etc.

These skills are mainly dependent on how well your brain functions. The current education system can teach you knowledge, but can’t teach you how to develop your brain.

In fact, campus life on most universities is mostly detrimental for your brain (sleep deprivation, alcohol, and drugs all severely damage your brain). Why not go to the only university in the world that actually develops your brain instead. The Maharishi University of Management, in Fairfield, Iowa, USA has one of the largest groups of advanced TM meditators in the world. More than 1000 of them do their group meditation there every single day.
dome
The larger the group, the more powerful the effects for society, but also for the participants themselves. Basically…there is nothing better you can do for your brain.

mumThe education you get at this university is on par with just about any other university in terms of knowledge, but you’ll get something on top that no other university in the world can offer, which ironically is the only thing that matters in a professional career today: Learning to develop your own full  potential. This is not just limited to brain development, but a complete spiritual development which influences all aspects of life for the good. Meanwhile you’ll be making the biggest contribution to create a better world you could possibly make.

5.Fund a group of professional Yogic Flyers.
So many people are giving donations to charities, but so often with very little results. Here’s a charity that can actually create a real difference. Maharishi’s goal was always to create a permanent group of professional peace makers that was big enough to create an influence for the whole world. According to the square root of 1% formula this group would need about 9.000 advanced TM
meditators
.

Towards the end of the 80’s, thanks to one donor, the TM organisation was actually able to maintain such a group in India for 4 years, from 1987 to 1991. This was the time when the Berlin wall fell, and the Cold war came to an end. The Soviet union army, the largest in the world with 12 million soldiers, spontaneously dissolved without firing a single shot. It could be a coincidence… But it’s not. (you’ll read more about it in the full book) Actually the title of this page shouldn’t be ‘50 experiments that can change the world’, but ‘50 experiments that have already changed the world’.

Currently 2 renewed efforts are taking place to again create such groups:

One group in India large enough for the whole world, as labor costs are far lower there than in the west. The total cost for a professional peacemaker there is only $250/month (salary plus living expenses). So far a group of 3.000 professional Yogic Flyers has already been created, largely sponsored by the TM movement and several hundred private donors. The goal is to expand this group to 16.000. Basically this means that with this technology, one government, or even one single billionaire, can create permanent peace for the whole world. Just from the interest from about $1 billion, they’d be able to fund the running costs of the group, permanently.

One group in Fairfield, Iowa, USA, large enough to influence the whole US. As this group already has 1000 advanced TM meditators from their university and community, they only need 600-700 more to create a significant effect for the entire US. For over 8 years, one private donor has been giving $1M per month to pay professional Yogic Flyers, and the group actually was big enough. During this period crime in the entire US went down by more than 40%, up to 80% in big cities like New York. But now his funding dried up so they are in urgent need to find other sources of funding, either from the government (which tends to take a long time) or from private individuals. A professional Yogic Flyer costs about $1000 per month.

New Technologies always have the potential to change things.This new technology requires some time to understand it, but once you do, and understand the promise that it brings for the world, I hope you can’t help but feel very, very hopeful for the future. How long it will take for this better future to come, now depends on you. The technologies have been around for 40 years already. Do you want to wait another 40 years, or would you like to see them implemented in 40 days. It’s certainly possible. All the scientific proof is there. The only thing that needs to happen is that people know about it and understand how it works, ask their friends to understand how it works, and together demand their governments to understand how it works. Either that or one single billionaire has to step forward and create world peace on his own.

Thank you for taking the time to read this, and I hope you’ll find ways to make it happen.

Jai Guru Dev,
Joachim
Joachim@fieldparadigm.dev